Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Interný audit

Interný audit

Spoločnosti a organizácie po celom svete sa usilujú o to, aby obstáli v rýchlo sa meniacom a vysoko konkurenčnom prostredí. V BDO sme presvedčení o tom, že práve interný audit zaujíma v tomto úsilí popredné miesto: je najbližším spolupracovníkom vrcholového vedenia firmy a jeho úlohou je odovzdávať vedeniu cenné informácie a odporúčania na zlepšenie procesov a zefektívnenie celej firmy.

Úlohou interného auditu je totiž pomáhať organizácii, aby mohla dosahovať svoje ciele a obstáť pri napĺňaní svojej misie. Interný audit je partner vedenia, ktorý pomáha nielen zvládať riziká, ale upozorňuje na príležitosti.

V praxi to znamená, že interný audit:

 • overuje, že riziká spojené s činnosťami v organizácii sú pod kontrolou; súčasne by mal posudzovať, či uplatnené kontrolné mechanizmy nie sú už prehnané a či zodpovedajú celkovému prístupu k rizikám uplatňovanému v danej organizácii
 • dokáže poradiť ohľadom zlepšenia existujúcich procesov a upozorniť na možné príležitosti vrátane inovácií a úspor

Interný audit vám môže pomôcť napríklad s nasledujúcimi výzvami:

 • zvyšovanie efektivity a dosahovanie úspor
 • automatizácia procesov a robotizácia
 • ochrana dôležitých informácií
 • konštruktívny prístup na zabezpečenie súladu s narastajúcou reguláciou
 • účinná obrana proti podvodom a korupcii
 • získanie a udržanie dôvery kľúčových partnerov a verejnosti

Efektívne riešenie

K internému auditu v BDO pristupujeme tak, aby prinášal nápady a inovácie a pomohol vám dosiahnuť vaše ambície. S nami máte istotu, že naša práca nekončí pri súpise zistení. Môžete sa spoľahnúť, že s manažmentom budeme pracovať na pragmatických riešeniach.

Služby interného auditu vždy prispôsobujeme na mieru potrebám našich klientov. Medzi tieto služby patria:

 • plný outsourcing interného auditu
 • co-sourcing interného auditu
 • externé hodnotenie kvality interného auditu
 • pomoc pri zavádzaní a nastavení interného auditu v organizácii
 • IT interný audit
 • podpora výboru pre audit
 • školenia