Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Audit

AUDIT

Náš prístup k auditu sa zameriava na pochopenie podnikateľskej činnosti klienta v širšom kontexte. Sme presvedčení, že sústredenie sa len na parciálne procesy, či individuálne kontrolné mechanizmy, môže mať za následok prehliadnutie skutočného podnikateľského rizika. Spoločnosť BDO zároveň ponúka tú najvyššiu kvalitu a služby s pridanou hodnotou.

Riziká

Veľkú pozornosť venujeme významným podnikateľským rizikám a kladieme zvláštny dôraz na tie z nich, ktoré môžu mať dopad na účtovnú závierku.

Zodpovednosť jedného partnera

Odstraňujeme všetky prekážky zložitých organizačných štruktúr ponechaním zodpovednosti za audit jednému partnerovi.

Kontrola

Vzhľadom na skutočnosť, že účinné kontroly rizík napomáhajú znižovaniu samotného rizika auditu, posilnenie týchto kontrol a metód na monitorovanie rizík budú pridanou hodnotou pre našich klientov.