This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Audit

AUDIT

Náš prístup k auditu sa zameriava na pochopenie podnikateľskej činnosti klienta v širšom kontexte. Sme presvedčení, že sústredenie sa len na parciálne procesy, či individuálne kontrolné mechanizmy, môže mať za následok prehliadnutie skutočného podnikateľského rizika. Spoločnosť BDO zároveň ponúka tú najvyššiu kvalitu a služby s pridanou hodnotou.

Riziká

Veľkú pozornosť venujeme významným podnikateľským rizikám a kladieme zvláštny dôraz na tie z nich, ktoré môžu mať dopad na účtovnú závierku.

Zodpovednosť jedného partnera

Odstraňujeme všetky prekážky zložitých organizačných štruktúr ponechaním zodpovednosti za audit jednému partnerovi.

Kontrola

Vzhľadom na skutočnosť, že účinné kontroly rizík napomáhajú znižovaniu samotného rizika auditu, posilnenie týchto kontrol a metód na monitorovanie rizík budú pridanou hodnotou pre našich klientov.