Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Previerka účtovných systémov a interných kontrolných postupov

Previerka účtovných systémov a interných kontrolných postupov

 

Cieľom je navrhnúť optimalizáciu systému vedenia účtovníctva a interných kontrol tak, aby nielen vyhovoval všetkým legislatívnym požiadavkám, ale aby zároveň poskytoval dostatok informácií pre riadenie spoločnosti a to s čo najnižšou administratívnou náročnosťou a tým aj nízkymi nákladmi.

Disponujeme tímom skúsených účtovných pracovníkov, audítorov s osvedčením Slovenskej komory audítorov, absolventov ACCA a účtovných expertov.

Táto služba je primárne určená pre menšie a stredné podniky, kde vedúci pracovníci často svoju firmu riadia úplne iným spôsobom, nijako nepoužívajú dáta, ktoré sú v účtovnom systéme k dispozícii. Tým strácajú možnosť veľmi užitočne využiť pre riadenie svojej spoločnosti údaje, ktoré tak či tak musia podľa platných predpisov vykazovať.

Jedným z našich cieľov je preto navrhnúť podľa konkrétnych podmienok a po dohode s budúcimi užívateľmi interný reporting, ktorý jednoduchým spôsobom zaistí informácie pre riadenie ako za spoločnosť ako celok, tak prípadne za existujúce strediská, sledovanie rentability podľa výrobkov (zákaziek, poskytovaných služieb atď.) , porovnanie plánovaných a skutočných výsledkov a ďalšie. Samozrejme, v prípade zistených nedostatkov navrhneme spôsob, ako zaistiť zhodu fungovania systému s platnými predpismi.

Výsledkom našej práce bude správa, ktorá informuje klienta jednak o vyhodnotení súčasného stavu a popri tom, a to predovšetkým, navrhne optimalizačné opatrenia pre budúcnosť.