Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Zostavenie individuálnych a konsolidovaných závierok

Zostavenie individuálnych a konsolidovaných závierok

Tím našich špecialistov, ktorý má rozsiahle skúsenosti so slovenskými i medzinárodnými účtovnými predpismi, Vám bude nápomocný pri zostavení účtovných závierok, ktoré vo všetkých ohľadoch vyhovujú požiadavkám účtovnej legislatívy platnej v SR či požiadavkám medzinárodných a iných účtovných štandardov (IFRS, US GAAP a iné).

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú najmä:

  • odborné poradenstvo pri zostavovaní individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok
  • prevod účtovných závierok zostavených podľa slovenských štandardov na účtovné závierky zostavené v súlade s medzinárodnými či inými účtovnými štandardmi
  • zostavenie kompletných individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok zahŕňajúcich súvahu, výkaz ziskov a strát, prehľad o peňažných tokoch, prehľad o zmenách vlastného imania a príloh účtovnej závierky

Vyššie uvedené služby sú určené prevažne pre spoločnosti, ktoré uvažujú o vstupe na burzový trh spojenom s verejnou ponukou akcií (IPO) a ďalej pre spoločnosti, ktorých účtovníctvo je vedené materskou spoločnosťou v zahraničí.