Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Riadenie rizík

Riadenie rizík

Ako premeniť hrozby na príležitosti?

Svet a spoločnosti čelia bezprecedentným zmenám. Ako dokazuje história mnohých spoločností, preč sú mnohé zo starých istôt. A zmena so sebou prináša riziko. Zásadne dôležité je dnes umenie prispôsobiť sa a zmeny využiť vo svoj prospech.

Zmeny zasahujú do všetkých oblastí: prudký technologický rozvoj, zmeny v obchodných modeloch, tlak na znižovanie cien, náklady vyplývajúce z klimatických zmien, nestabilné medzinárodné prostredie, colné bariéry a ďalšie. Každá z týchto výziev si vyžaduje včasnú a adekvátnu odpoveď. Funkčný systém riadenia rizík vie držať hrozby na uzde a výzvy premieňať na príležitosti. Riadenie rizík tak predstavuje kľúč k úspechu spoločnosti.

Navyše, zavedenie systému riadenia rizík (Enterprise Risk Management, ERM) už dnes nie je len otázkou rozhodnutia vedenia. Zainteresované strany vrátane investorov, kľúčových partnerov, regulátorov a verejnosti očakávajú, že vedenie bude obozretne identifikovať, posudzovať a reagovať na riziká.

Členovia vrcholového vedenia preto oceňujú, že im systém riadenia podnikových rizík umožňuje:

 • dosahovať jasne formulované, dôležité ciele
 • účinne a efektívne využívať zdroje
 • vykazovať transparentné a spoľahlivé prevádzkové a finančné údaje
 • dosahovať súlad s právnymi a inými normami

Efektívne riešenia

BDO pomáha spoločnostiam a organizáciám navrhovať a implementovať praktický a nákladovo efektívny systém riadenia podnikových rizík. Vychádzame z našich skúseností zo súkromného aj verejného sektora. Naše tímy po celom svete pomohli mnohým organizáciám zavádzať a zlepšovať procesy pre riadenie strategických, prevádzkových, finančných a compliance rizík.

Základom každého riešenia v oblasti riadenia rizík je pochopenie vnútorného a vonkajšieho prostredia klienta a odvetvia, v ktorom klient pôsobí. Sme tiež presvedčení, že riziko a príležitosť sú dve strany tej istej mince. Len skúsený risk manažér dokáže spoznať, kedy zbytočné kontroly dusia biznis a kedy je vhodné zdravo zariskovať.

Naše služby zahŕňajú:

 • pomoc s definovaním tzv. rizikového apetítu a stratégie riadenia rizík
 • nastavenie a zavedenie procesov pre riadenie rizík
 • identifikáciu, hodnotenie a monitoring rizík
 • pomoc so zvolením adekvátnej reakcie na riziká
 • nastavenie kontrolných mechanizmov na zníženie rizík
 • audit systému riadenia rizík alebo vybraných rizík
 • školenia