• Poradenstvo v oblasti daňového vykazovania

Poradenstvo v oblasti daňového vykazovania

S cieľom splnenia všetkých povinností súvisiacich s daňovým vykazovaním vám pomôžeme pri príprave daňových priznaní a pri všetkých súvisiacich úlohách. Taktiež vám vieme poskytnúť vysoko kvalitné poradenstvo v oblastiach akými sú daň z pridanej hodnoty, zrážková daň, ako aj pri elektronickom podaní týchto daňových priznaní správcom dane.