This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Poradenstvo v oblasti daňového vykazovania

Poradenstvo v oblasti daňového vykazovania

S cieľom splnenia všetkých povinností súvisiacich s daňovým vykazovaním vám pomôžeme pri príprave daňových priznaní a pri všetkých súvisiacich úlohách. Taktiež vám vieme poskytnúť vysoko kvalitné poradenstvo v oblastiach akými sú daň z pridanej hodnoty, zrážková daň, ako aj pri elektronickom podaní týchto daňových priznaní správcom dane.