This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Zdaňovanie fyzických osôb

Individual Taxation

Pri spracovaní mzdovej agendy čelia zamestnávatelia čoraz zložitejším pravidlám týkajúcim sa dane z príjmu a sociálneho zabezpečenia, neustálym zmenám v legislatíve, daňovým orgánom a súdom, čo pre nich predstavuje jednak dodatočné náklady, ako aj riziká súvisiace s ich zodpovednosťou.

Navyše, intenzívna integrácia trhov, cezhraničný prenos know-how v podobe vysielania zamestnancov a globalizácia spoločností sú dnes považované za samozrejmosť a zvyšujú tak konkurencieschopnosť. V dôsledku toho zamestnávatelia a ich zamestnanci čelia nielen národnej daňovej legislatíve a právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia, ale aj príslušným požiadavkám cieľovej krajiny.

Naši odborníci v bratislavskej pobočke spolu so svojimi kolegami zo siete BDO vo viac ako 150 krajinách sveta sú vám k dispozícii pri hľadaní riešení šitých na mieru v oblasti národného, ako aj medzinárodného zdaňovania fyzických osôb.

Naše služby:

  • Priznania k dani z príjmov fyzických osôb
  • Daňové posúdenie zamestnaneckých výhod
  • Mzdová agenda