Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie

 

V procese globalizácie sa do povedomia daňových úradov čoraz viac dostáva oblasť nadnárodných či regionálnych medzipodnikových transakcií. Preto je potrebné, aby spoločnosti zvážili vhodné nastavenie systému transferového oceňovania.

Naši odborníci dokážu identifikovať a riešiť akékoľvek daňové úskalia a príležitosti. Naším cieľom je pomôcť klientom implementovať daňovo efektívnu politiku transferového oceňovania a prispôsobiť ju neustále sa meniacim okolnostiam.

V rámci nášho tímu transferového oceňovania poskytujeme široké spektrum služieb, ktoré možno vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií: služby TP compliance a TP poradenské služby.

 

TP compliance služby 

  • príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu podľa charakteru skúmanej transakcie v súlade s miestnou a medzinárodnou daňovou legislatívou

  • príprava vhodnej analýzy porovnateľnosti s využitím najmodernejších databáz za účelom preukázania nezávislého charakteru príslušných transakcií. Vždy dbáme na praktickú spôsobilosť a aplikovateľnosť výsledkov v súvislosti s požiadavkami správcov dane

 

TP poradenské služby

  • vypracovanie analýzy, ktorá slúži ako obhajoba - defence file v prípade otvorenia daňovej kontroly a objasňuje opodstatnené príčiny poklesu zisku, efektívnosti podnikania alebo iných významných zmien v rôznych podnikateľských oblastiach
  • príprava pripomienok, komentárov a stanovísk ku konkrétnym obchodným prípadom vrátane návrhov riešení
  • asistencia a zastupovanie záujmov klienta v prípade daňovej kontroly, komunikácia s daňovými úradmi, príprava stanovísk daňového poradcu pre daňové úrady, príprava potrebnej dokumentácie.
  • príprava predbežnej procesnej dohody medzi daňovníkom a daňovým úradom o určení vhodnej metodiky transferového oceňovania pre súbor kontrolovaných transakcií počas pevne stanoveného časového obdobia na zabezpečenie dodržiavania princípu nezávislého vzťahu
  • príprava takéhoto nástroja umožňuje určeným zástupcom vlád zmluvných štátov spolupracovať so zámerom vyriešiť medzinárodné daňové spory týkajúce sa uplatňovania dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia
  • príprava mechanizmu vhodného a aplikovateľného pre klienta na základe všetkých špecifík a charakteristík konkrétneho podnikania v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti transferového oceňovania na účel dosiahnutia optimálnych výsledkov z ekonomického a daňového hľadiska