Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Newslettre

Publikácie

 

NEWSLETTER

Od 1. januára 2022 sa do zákona o dani z príjmov dostali dve nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na odmeňovanie zamestnancov a ich čistý príjem. Stravovanie zamestnancov a nepeňažné benefity. V tomto bulletine sa pozrieme na tú prvú tému...

BDO Newsletter-Novinky-v-stravovani-2022

Od 1. januára 2022 je v zákone o dani z príjmov platné ustanovenie §5 ods. 7 písm. o), podľa ktorého je od dane (a teda aj odvodov) oslobodené: „nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. Celý newsletter si môžete prezrieť tu:

BDO-Nove-ustanovenia-Nepenazne-plnenie

Vojenský konflikt na Ukrajine trvá už vyše 6 mesiacov a tým sa stávajú reálnymi aj témy, ktoré sme ešte pred pár mesiacmi považovali za akademické. Jednou z nich je i otázka zdaňovania ukrajinských občanov a firiem, ktoré sa v dôsledku vojnovej situácie presunuli na územie iných štátov, vrátane Slovenska.

UA-Alert

Upravené znenie návrhu novely zákona o DPH po vyhodnotení pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) bolo predložené na rokovanie do NR SR, kde aktuálne novela prechádza druhým čítaním.

V aktuálnom vydaní uvádzame najpodstatnejšie zmeny, ktoré novela zákona s plánovanou účinnosťou od 1.januára 2023 prinesie (s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2024).

Pripravovane-zmeny-v-oblasti-DPH-od-2023

V tomto newslettri by sme Vám radi priblížili najdôležitejšie informácie o navrhovanej novelizácii pravidiel nízkej kapitalizácie, návrhu smerníc DEBRA a ATAD 3, ktoré sa zaoberajú predovšetkým limitovaním daňovej uznateľnosti úrokových nákladov a minimálnymi podmienkami ekonomickej opodstatnenosti spoločností.

Think-Cap-DEBRA-ATAD-3

Blíži sa koniec roka a mnohí zamestnávatelia riešia ako potešiť svojich zamestnancov, či už vianočnými darčekmi alebo inou formou benefitov. Možno nečakane nám v tejto súvislosti riešenie ponúka §5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorého obsah sme detailne vysvetlili TU.

Nepeňažné benefity pre zamestnancov II

Novela zákona o DPH s viacerými pozmeňovacími návrhmi bola 20. decembra 2022 podpísaná prezidentkou. V predchádzajúcom vydaní sme vás informovali o najpodstatnejších zmenách, ktoré novela zákona s plánovanou účinnosťou od 1.januára 2023 prinesie (s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1.januára 2024). Nižšie uvádzame zhrnutie najvýznamnejších legislatívnych zmien, ktoré dopĺňajú a nahrádzajú niektoré rozhodnutia z posledného rokovania NR SR:

IDT-ALERT-SK.pdf