Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Publikácie

Publikácie

 

NEWSLETTER

Od 1. januára 2022 sa do zákona o dani z príjmov dostali dve nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na odmeňovanie zamestnancov a ich čistý príjem. Stravovanie zamestnancov a nepeňažné benefity. V tomto bulletine sa pozrieme na tú prvú tému...

BDO Newsletter-Novinky-v-stravovani-2022

Od 1. januára 2022 je v zákone o dani z príjmov platné ustanovenie §5 ods. 7 písm. o), podľa ktorého je od dane (a teda aj odvodov) oslobodené: „nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. Celý newsletter si môžete prezrieť tu:

BDO-Nove-ustanovenia-Nepenazne-plnenie