This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Poradenstvo pre verejný sektor

Poradenstvo pre verejný sektor

Náš skúsený tím odborníkov poskytuje služby rozličným inštitúciám v rámci verejného sektora, ktorý je vystavený čoraz väčším požiadavkám, vyvolaným jednak úsilím zefektívniť svoju činnosť, a jednak prijímaním nových povinností. Spoločnosť BDO ponúka poradenstvo v oblasti prípravy návrhov stratégií na zlepšenie účinnosti a efektívnosti ich projektov, identifikácie rizík, efektívneho vynakladania zdrojov, a pod.

Naše služby:

  • Výpočet nákladov vyplývajúcich z rôznych záväzkov služieb vo verejnom záujme
  • Poradenstvo v oblasti štátnej pomoci
  • Štúdie realizovateľnosti a poradenstvo v oblasti PPP projektov
  • Poradenstvo v oblasti tzv. unbundlingu v sieťovo orientovaných odvetviach
  • Príprava a realizácia projektov financovaných z fondov EÚ