Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Valuácie a finančné modelovanie

Valuácie a finančné modelovanie

Správne a realistické ocenenie resp. valuácia spoločnosti môže ovplyvniť úspech celej transakcie. Prípady transakcií, ktoré zlyhali na zlom ocenení hodnoty spoločnosti je niekoľko. Pre klientov BDO je teda dôležité mať správny odhad spoločnosti, aby tak mohli naplno realizovať svoje ciele či už v oblasti kúpy alebo predaja. 

Oceňovanie

Sme pripravení poskytnúť Vám nezávislé ocenenie spoločnosti pre účely účtovných štandardov, súdnych sporov alebo na obchodné a daňové účely.

Podľa našich skúseností je ocenenie často potrebné v náročnom alebo stresujúcom období. Môže ísť o spor medzi akcionármi, potenciálny predaj, rozpad vzťahu alebo jednoducho proces koncoročného auditu. Ocenenia poskytujeme včas a nákladovo efektívnym spôsobom. Poskytujeme oceňovacie služby, ktoré našim klientom zaručujú istotu, že majú ucelený prehľad o hodnote svojich aktív.

Naše oceňovacie služby zahŕňajú:

  • Ocenenia počas M&A transakcií.
  • Ocenenia podľa zákonných alebo zmluvných záväzkov.
  • Testy poškodenia.
  • Ocenenia alokáciou kúpnej ceny.

Finančné modelovanie

Navrhujeme a vytvárame inovatívne a na mieru šité finančné modely v rôznych odvetviach.

Naše finančné modely sa používajú ako kritický nástroj na získavanie financií a hodnotenie vplyvu strategických rozhodnutí na vaše podnikanie. Spolupracujeme so spoločnosťami, bankami a investičnými fondmi pri navrhovaní a konštrukcii inovatívnych a na mieru šitých finančných modelov v celom rade priemyselných odvetví a sektorov a spájame odborné znalosti rôznych metrík prevádzkovej a kapitálovej štruktúry a medzinárodných účtovných štandardov.