Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Management Consulting

Management Consulting

Naším klinetom poskytujeme profesionálne služby v oblasti tzv. Management Consultingu a to konkrétne: 

Naši BDO špecialisti Vám radi pomôžu v nasledovných oblastiach:

  • Definovanie alebo zhodnotenie podnikateľskej stratégie.
  • Príprava alebo zhodnotenie podnikateľského plánu.
  • Príprava prognóz peňažných tokov.
  • Vytváranie systémov odmeňovania podľa výkonu.
  • Plánovanie nástupníctva a odchodu.

Zmena nie je nikdy jednoduchá. Technologické a procesné zmeny predstavujú rušivý element a ovplyvňujú to, ako takmer všetci zamestnanci – vrátane manažmentu – vykonávajú svoju každodennú prácu. Ak chce podnik dlhodobo napredovať, je potrebné proaktívne riadiť externé a interné dopady. 

Naše služby zahŕňajú:
• Zhodnotenie pripravenosti na zmenu.
• Rozvoj vízie budúceho stavu.
• Prepracovanie procesov a popisy navrhovania rolí.
• Stratégiu riadenia organizačných zmien.
• Komunikačnú stratégiú smerom na zamestnancov, ako aj na externých aktérov.
• Školenia zamestnancov.

Náš tím Vám rád pomôže s nasledovnými aktivitami:

  • Identifikácia a mapovanie aktuálnych procesných tokov.
  • Prehodnotenie a analýza procesov vrátane návrhu zefektívnenia a automatizácie.
  • GAP analýza, návrhy na zlepšenie a štúdie uskutočniteľnosti.

Žiadna firma by nemala uskutočniť veľkú investíciu alebo veľkú expanziu bez jasného pochopenia súvisiacich rizík, nákladov a výnosov. Zatiaľ čo niektoré firmy môžu mať vlastné zručnosti a skúsenosti na prípravu tejto analýzy, iné považujú pomoc tretej strany za neoceniteľnú pri vývoji a kontrole predpokladov, ktoré podporujú expanziu alebo inováciu vášho podnikania.
Náš lokálny konzultačný tím, ako aj odborníci z našej medzinárodnej siete majú rozsiahle skúsenosti s vyhodnocovaním a poskytovaním analýzy realizovateľnosti projektov pre klientov v súkromnom aj verejnom sektore.

V rámci našich služieb ponúkame kompletnú analýzu trhového prostredia, v ktorom pôsobíte alebo do ktorého plánujete rozšíriť svoje aktivity. Výstupmi prieskumu trhu sú analýza konkurencie, analýza trhového prostredia, popis jeho historického vývoja, aktuálnej situácie na trhu a predikcia vývoja.