Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Výroba

Výroba

Výrobný priemysel je stále jedným z kľúčových priemyselných odvetví na Slovensku a v rámci celého sveta. V posledných rokoch vynakladajú výrobné spoločnosti značné investície do výskumu, vývoja a inovácií, aby sa vysporiadali s narastajúcim tlakom zo strany menej rozvinutých krajín.

Náš skúsený tím odborníkov z oblasti výroby poskytuje integrované a komplexné riešenia spoločnostiam pôsobiacim v tejto oblasti. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri hľadaní riešení na problémy, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie a to s využitím skúseností z oblastí poradenstva a auditu, ako aj daní a podnikových financií. Držať krok s aktuálnymi problémami v odvetví výroby nám umožňuje predovšetkým spolupráca s kľúčovými spoločnosťami v tomto sektore, ako aj neustále stretnutia a kontakt s ostatnými hráčmi na trhu.

BDO rozumie výzvam, ktorým dnes výrobné spoločnosti čelia, a preto im ponúka integrované riešenia, ktorá im pomôžu naplniť ich poslanie. Počnúc daňovými dopadmi v dôsledku expanzie po vykonanie predinvestičnej previerky vám pomôžeme zorientovať sa v mnohých otázkach, ktoré ovplyvňujú vaše podnikanie. Vďaka našim bohatým skúsenostiam z oblasti auditu, daní, účtovníctva a vykazovania vám pomôžeme pri riešení kľúčových problémov, ktorým výrobný priemysel čelí – od riadenia likvidity až po mzdové náklady.. 

Naše služby:

  • Predinvestičné finančné, daňové a právne previerky (tzv. due diligence)
  • Reorganizácia spoločností
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Poradenstvo v oblasti vykazovania (daňové, účtovné, a.i.)
  • Štúdie a analýzy trhu
  • Optimalizácia interných procesov
  • Poradenstvo v oblasti financií