Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Odvetvia

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Biotechnológie a farmácia

Biotechnológie a farmácia

Spoločnosti pôsobiace v oblasti biotechnologií boli konfrontované s potrebou zvýšiť rýchlosť inovácií už pred vypuknutím pandémie Covid-19. Lídri v tomto odvetví sú nútení urýchliť digitálnu transformáciu, aby uspokojili meniace sa požiadavky zákazníkov a zvýšenú konkurenciu z iných sektorov.

Blockchain a kryptomeny

Blockchain a kryptomeny

Finančné služby

Finančné služby

Vo finančnom a bankovom sektore ešte stále pretrváva neistota, a to najmä v dôsledku dlhotrvajúcej finančnej krízy. Ďalšími výzvami sektora finančných služieb sú rozsiahle reformy v oblasti legislatívy, regulácie daní a podnikania, vrátane požiadaviek na vykazovanie a kapitálovú primeranosť. 

Informačné technológie, média a telekomunikácie

Informačné technológie, média a telekomunikácie

Tak ako sa rýchlo vyvíja technológia, tak sa rýchlo vyvíja aj priemysel. Rýchlosť, adaptácia a flexibilita môžu byť pre spoločnosť problémom v ktorejkoľvek fáze jej životného cyklu, najmä pri expanzí na nové trhy.

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Náš skúsený tím odborníkov zameraný na nehnuteľnosti a stavebníctvo spája spolu medzinárodné skúsenosti s poznaním lokálneho trhu. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri hľadaní riešení s využitím našich skúseností pre dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku a maximalizáciu možných prínosov.

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Odborné služby

Odborné služby

Prírodné zdroje a energetika

Prírodné zdroje a energetika

Odvetvie prírodných zdrojov čelí na dnešnom trhu mnohým výzvam vrátane kolísajúcich cien komodít, rastúcich nákladov na výrobu a prieskum, obmedzenému prístupu k financiám, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj význam súvisiacich so zosúlaďovaním biznisu s cieľmi ESG (environmentálne, sociálne, corporate governance). 

Naša globálna prax sa vzťahuje na krajiny s väčšinou prírodných zdrojov na svete so šiestimi centrami excelentnosti, ktoré pomáhajú podporovať inovácie, stratégiu a služby. BDO vedie trh na mnohých miestach po celom svete s jedinečnými zručnosťami a skúsenosťami navrhnutými tak, aby pomohli našim klientom dosiahnuť obchodný úspech.

V BDO ponúkame multidisciplinárne profesionálne služby pre odvetvie prírodných zdrojov, ktoré zahŕňajú finančný audit, poradenstvo v oblasti daní a dodržiavania predpisov (compliance), oceňovanie podnikov, forenzné účtovníctvo, finančný outsourcing, fúzie a akvizície, due diligence, ako aj poradenstvo pri zložitejší úkonoch, vrátane transakčných poradenských služieb, vykazovania výnosov, odhadov rezerv, hľadaní technologické riešení a riadenie rizík. V BDO tvrdo pracujeme na tom, aby sme boli v tomto odvetví popredným poskytovateľom služieb a informácií potrebných pre správne nastevenie chodu podniku. Medzi našich klientov patria najvýznamnejší svetoví klienti, ako aj mnoho úspešných spoločností pôsobiacich na trhu strednej triedy.

 

Private Equity

Private Equity

Konkurencia na private equity trhu sa zintenzívňuje. Napriek neustálemu uzatváraniu nových obchodov je súťaž o kvalifikované akvizície tvrdá. Nakoľko investori hľadajú lepšiu komunikáciu a lepšie výnosy s nižšími poplatkami za správu, výsledné prostredie nízkych cien spôsobuje, že mnohí sponzori PE pociťujú tlak na dodávanie kvalitnejších výstupov s nižším množstvom použitých vstupov.

Spotrebný tovar a maloobchod

Spotrebný tovar a maloobchod

V poslednom období sú spoločnosti pôsobiace v oblasti spotrebného tovaru a maloobchodu vystavené silnej konkurencii vzhľadom na rýchly rozvoj tohto odvetvia. Medzinárodné expanzie, fúzie a akvizície, elektronický obchod, obavy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a zmeny v dodávateľskom reťazci viedli tieto spoločnosti k uskutočňovaniu takých zmien, aby dokázali udržať krok s najnovším vývojom.

Verejný sektor

Verejný sektor

Verejný sektor je vystavený čoraz väčším požiadavkám, nakoľko by pri zefektívňovaní svojej činnosti a dosahovaní čo možno najlepších výsledkov by nemal enormne zaťažovať verejný rozpočet. Na druhej strane má však Slovenská republika možnosť využívať na vybrané projekty prostriedky poskytované Európskou úniou, čo predstavuje pre verejný sektor obrovskú výzvu.

Výroba

Výroba

Výrobný priemysel je stále jedným z kľúčových priemyselných odvetví na Slovensku a v rámci celého sveta. V posledných rokoch vynakladajú výrobné spoločnosti značné investície do výskumu, vývoja a inovácií, aby sa vysporiadali s narastajúcim tlakom zo strany menej rozvinutých krajín.

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Globálna pandémia COVID-19 ukázala ako rýchlo môžu krízy eskalovať a prečo musí byť zdravotnícky priemysel pripravený reagovať a prispôsobiť sa. Narušenie systému od individuálnej starostlivosti o pacienta až po celkové zdravie obyvateľstva bolo enormné. Je čas poučiť sa a pripraviť sa na budúcnosť zdravotnej starostlivosti. To, čo príde potom, bude viac spolupracovať, spájať a zameriavať sa na pacienta ako kedykoľvek predtým.