Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
  • Odvetvia

Finančné služby

Finančné služby

Vo finančnom a bankovom sektore ešte stále pretrváva neistota, a to najmä v dôsledku dlhotrvajúcej finančnej krízy. Ďalšími výzvami sektora finančných služieb sú rozsiahle reformy v oblasti legislatívy, regulácie daní a podnikania, vrátane požiadaviek na vykazovanie a kapitálovú primeranosť. 

COVID-19: Krízový Hub

COVID-19: Krízový Hub

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Náš skúsený tím odborníkov zameraný na nehnuteľnosti a stavebníctvo spája spolu medzinárodné skúsenosti s poznaním lokálneho trhu. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri hľadaní riešení s využitím našich skúseností pre dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku a maximalizáciu možných prínosov.

Spotrebný tovar a maloobchod

Spotrebný tovar a maloobchod

V poslednom období sú spoločnosti pôsobiace v oblasti spotrebného tovaru a maloobchodu vystavené silnej konkurencii vzhľadom na rýchly rozvoj tohto odvetvia. Medzinárodné expanzie, fúzie a akvizície, elektronický obchod, obavy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a zmeny v dodávateľskom reťazci viedli tieto spoločnosti k uskutočňovaniu takých zmien, aby dokázali udržať krok s najnovším vývojom.

Verejný sektor

Verejný sektor

Verejný sektor je vystavený čoraz väčším požiadavkám, nakoľko by pri zefektívňovaní svojej činnosti a dosahovaní čo možno najlepších výsledkov by nemal enormne zaťažovať verejný rozpočet. Na druhej strane má však Slovenská republika možnosť využívať na vybrané projekty prostriedky poskytované Európskou úniou, čo predstavuje pre verejný sektor obrovskú výzvu.

Výroba

Výroba

Výrobný priemysel je stále jedným z kľúčových priemyselných odvetví na Slovensku a v rámci celého sveta. V posledných rokoch vynakladajú výrobné spoločnosti značné investície do výskumu, vývoja a inovácií, aby sa vysporiadali s narastajúcim tlakom zo strany menej rozvinutých krajín.