This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Peter

ŠPECIALIZÁCIA

Peter pracuje ako Manager v BDO Slovakia a je primárne zodpovedný za koordináciu a riadenie jednotlivých tímov u klientov.

Má viac ako 6 ročnú odbornú prax v oblasti auditu štatutárnych a IFRS účtovných závierok, so zameraním sa najmä na výrobné, obchodné a služby poskytujúce spoločnosti. Okrem toho participoval na rôznych ďalších projektoch, ako napr. príprava IFRS konsolidovaných finančných výkazov, uisťovacie zákazky, due diligence projekty, optimalizácia procesov, atď.

Peter je členom Slovenskej komory audítorov zapísaným ako štatutárny audítor. Od roku 2016 je držiteľom titulu Diploma in IFRS udeleného britskou profesijnou organizáciou ACCA.

ČLENSTVO V KOMORÁCH A PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Štatutárny audítor
Vládny audítor
Association of Chartered Certified Accountants - člen
Slovenská komora audítorov - Člen

VZDELANIE

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave