This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Verejný sektor

Verejný sektor

Verejný sektor je vystavený čoraz väčším požiadavkám, nakoľko by pri zefektívňovaní svojej činnosti a dosahovaní čo možno najlepších výsledkov by nemal enormne zaťažovať verejný rozpočet. Na druhej strane má však Slovenská republika možnosť využívať na vybrané projekty prostriedky poskytované Európskou úniou, čo predstavuje pre verejný sektor obrovskú výzvu.

Náš skúsený tím odborníkov poskytuje svoje služby rozličným inštitúciám v rámci verejného sektora. Skúsenosti a poznatky našich odborníkov v tejto oblasti nám umožňujú poskytovať našim klientom služby zamerané priamo na ich potreby.

Spoločnosť BDO ponúka špecializované poradenstvo, daňové a audítorské služby v rozličných oblastiach verejného sektora, vrátane odvetví akými sú napríklad energetika, zdravotníctvo, dôchodkový systém, poštové služby, financie, štátna pomoc, atď.

Naše služby:

  • Poradenstvo v oblasti priamych zahraničných investícií a v oblasti štátnej pomoci
  • Analýzy rizika a citlivosti investičných projektov
  • Komplexná finančná analýza a analýza potenciálnych rizík
  • Poradenstvo v regulovaných odvetviach
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Poradenstvo v oblasti projektového riadenia
  • Ad hoc poradenské služby v rôznych oblastiach (napr. financie, ľudské zdroje)