This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Finančné služby

Finančné služby

Vo finančnom a bankovom sektore ešte stále pretrváva neistota, a to najmä v dôsledku dlhotrvajúcej finančnej krízy. Ďalšími výzvami sektora finančných služieb sú rozsiahle reformy v oblasti legislatívy, regulácie daní a podnikania, vrátane požiadaviek na vykazovanie a kapitálovú primeranosť. 

Naši odborníci, ktorí sú špecialistami na finančný a bankový sektor, majú bohaté skúsenosti v oblasti regulácie a dodržiavania daňových predpisov, ako aj v oblasti audítorských služieb. Špecializujúc sa na sektor finančných služieb rozumieme jedinečným potrebám klientov a vieme tak v odvetví finančných služieb ponúknuť komplexné a integrované riešenia pre banky, ako aj ďalšie spoločnosti pôsobiace v oblasti poisťovníctva a finančného sektora. 

Naše služby:

  • Daňové poradenstvo
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Podpora pri výkone interného auditu
  • Vykazovanie v súlade s platnými Medzinárodnými audítorskými štandardami
  • Mzdové a účtovné služby