Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Finančné služby

Finančné služby

Vo finančnom a bankovom sektore ešte stále pretrváva neistota, a to najmä v dôsledku dlhotrvajúcej finančnej krízy. Ďalšími výzvami sektora finančných služieb sú rozsiahle reformy v oblasti legislatívy, regulácie daní a podnikania, vrátane požiadaviek na vykazovanie a kapitálovú primeranosť. 

Naši odborníci, ktorí sú špecialistami na finančný a bankový sektor, majú bohaté skúsenosti v oblasti regulácie a dodržiavania daňových predpisov, ako aj v oblasti audítorských služieb. Špecializujúc sa na sektor finančných služieb rozumieme jedinečným potrebám klientov a vieme tak v odvetví finančných služieb ponúknuť komplexné a integrované riešenia pre banky, ako aj ďalšie spoločnosti pôsobiace v oblasti poisťovníctva a finančného sektora. 

Naše služby – vrátane riadenia, rizika, dodržiavania predpisov, preskúmania obchodných procesov a ďalších – sú prispôsobené tak, aby vyhovovali jedinečným potrebám organizácií poskytujúcich finančné služby. Naprieč všetkými týmito segmentmi prináša BDO hĺbkové pochopenie zložitosti odvetvia finančných služieb a jedinečných výziev, ktorým čelia podniky našich klientov.

Mnohé banky, správcovia aktív a poisťovne prehodnocujú svoje obchodné modely vo svetle regulačných a ekonomických zmien. Sú zamerané na udržateľný čistý príjem vzhľadom na prostredie s nízkymi výnosmi.

Keďže poskytovatelia finančných služieb sa snažia zabezpečiť ziskový rast, vstúpiť na nové trhy, využívať prevratné technológie a racionalizovať vedľajšie operácie, fúzie a akvizície sú čoraz dôležitejším prvkom celkovej stratégie.

Aktivita fúzií a akvizícii v sektore finančných služieb zostáva silná. Pokračujúca konsolidácia na vyspelých trhoch a pokračujúca expanzia vo vysoko rastúcich ekonomikách v kombinácii so zameraním na zabezpečenie novej distribúcie sú hnacou silou obchodovania. Regulačné orgány, akcionári a ďalšie zainteresované strany navyše kladú zvýšené požiadavky na finančné inštitúcie, čo vedie k väčšej reštrukturalizácii a transakciám v oblasti fúzií a akvizícií.

Spájame naše rozsiahle fúzie a akvizície a trhové skúsenosti s vysokou senioritou našich tímov, aby sme mohli pomáhať klientom finančných služieb a finančným investorom pri vývoji a realizácii ich stratégie fúzií a akvizícií.

Naše služby:

  • Daňové poradenstvo
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Podpora pri výkone interného auditu
  • Vykazovanie v súlade s platnými Medzinárodnými audítorskými štandardami
  • Mzdové a účtovné služby