Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Analýza globálnych rizík
:

Analýza globálnych rizík

06.07.2022

Búrka rizikových faktorov

Súčasný vplyv faktorov geopolitického napätia, klimatickej krízy, následkov globálnej pandémie a kybernetických hrozieb vytvára pre podniky v roku 2022 nesmierne náročnú sieť rizík. Už siedmim rokom pokračujeme v tvorbe prieskumu medzi 500 vedúcimi pracovníkmi v Európe, MEA, APAC a Amerike, aby sme pochopili ako pristupujú k riadeniu rizík a ako reagujú na globálne udalosti, ktoré ohrozujú ich podnikanie.

Globálne dodávateľské reťazce zažívajú od roku 2020 nepretržité a bezprecedentné narúšanie. Výzvy, ktoré predstavuje „dokonalá burka“ viacerých významných faktorov prinútili podniky na celom svete prehodnotiť ich vybudovanú infraštruktúru pre distribúciu tovarov na medzinárodnej, regionálnej a aj národnej úrovni.

Kratšie dodávateľské reťazce, prevádzka viacerých menších výrobných závodov namiesto jedného veľkého závodu a využívanie viac ako jedného dodávateľa sú tri hlavné kroky, ktoré možno podniknúť v záujme zvýšenia odolnosti dodávateľského reťazca. Prijatie týchto opatrení však môže byť drahé, čo zvyšuje náklady nielen v rámci dodávateľského reťazca, ale aj pre spotrebiteľov – a v konečnom dôsledku zvyšuje infláciu.

 

„Akonáhle továrne neplnili dodávky, začala sa ochabovať aj prepravná časť dodávateľského reťazca. Mnoho spoločností na to nebolo pripravených.“

 

Viac ako 2/3 manažérov a vedúcich pracovníkov po celom svete sa zhodlo, že medzi najväšie riziká ohrozujúce ich podnikanie patrí:

  1. Geopolitické napätie
  2. Transparentnosť dodávateľského reťazca
  3. Kybernetické útoky na dodávateľské reťazce

 

Mení sa pohľad na dodávateľské reťazce

Pretrhnutie väzieb v rámci existujúcich dodávateľských vzťahov, najmä v prípade dodávok na veľké vzdialenosti, je rastúcim trendom medzi mnohými podnikmi a priemyselnými sektormi. Až 59 % respondentov prieskumu vytvorilo alternatívne dodávateľské reťazce, čo naznačuje, že doterajšia štruktúra dodávateľských reťazcov prechádza skutočne významnou transformáciou. K optimalizácii dodávateľských reťazcov prispela aj skutočnosť, že až podľa 88 % respondentov došlo v priebehu posledných 18 mesiacov k prerušeniu dodávok. Tie dali spoločnostiam jasnú spätnú väzbu, že ich dodávateľské reťazce čelia vážnym nedostatkom, ktoré je potrebné riešiť.

Pred pandémiou koronavírusu bolo mnoho globálnych dodávateľských reťazcov optimalizovaných s cieľom maximalizovať efektívnosť, znížiť náklady a zabezpečiť tak zlepšenie finančnej výkonnosti. Táto stratégia sa však spoliehala na dodávateľské reťazce, ktoré fungujú efektívne takmer nepretržite. Európsky obchodní lídri si uvedomujú potrebu vyvážiť okrem efektivity aj odolnosť. V čase nášho globálneho výskumu už dokonca viac spoločností uprednostňovalo zameranie sa na odolnosť (41 %) pred efektívnosťou (12 %). V tomto zameraní plánujú pokračovať aj počas nadchádzajúcich 5 rokov.

Európski lídri majú tiež nadpriemernú úroveň vedomostí o dodávateľoch nižšej úrovne. Zároveň až 64 % európskych podnikov uviedlo, že v najbližších 18 mesiacoch plánuje diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a 35 % plánuje investovať do technológie na analýzu dodávateľského reťazca a 27 % sa snaží najať viac digitálnych talentov na zlepšenie odolnosti a flexibility dodávok.

 

Kybernetické VS. klimatické hrozby

Globálne obavy z vplyvu kybernetických útokov za posledný rok raketovo vzrástli. Firmy sa podľa výsledkov prieskumu cítia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na počítačovú kriminalitu oveľa nepripravenejšie. Zdá sa však, že európski lídri sa kybernetických útokov obávajú o niečo menej ako zvyšok sveta. Ako hrozbu číslo 1 pre dodávateľské reťazce totiž označili klimatické zmeny a prírodné katastrofy. Extrémne poveternostné javy, ako sú záplavy, hurikány, požiare, regionálne suchá, ktoré môžu ohroziť dodávateľské reťazce otvorili na úrovni vedenia podnikov diskusie o zmene procesov v súvisloti s vplyvom takýchto klimatických hrozieb, a to až v prípade 62 % dopytovaných podnikov.

Pre ešte hlbšie ponorenie do kľúčových zistení štúdie Global Risk Landscape nazrite do interaktívnej grafiky nižšie. Pomocou červenej ikony ozubeného kolieska v pravom dolnom rohu každej snímky si môžete nastaviť Vašu preferenciu zobrazenia:

 

„Podniky, ktoré zaujali proaktívny prístup k budovaniu odolnosti dodávateľského reťazca so zameraním na udržateľnosť, budú mať v nadchádzajúcich rokoch silnú pozíciu na to, aby zvládli budúce búrky.“

 

Omhoho viac zaujímavých informácií získate stiahnutím celej poblikácie Global Risk Landscape, ako aj v reporte globálnych rizík pre rok 2022 zameranom na oblasť Európy.

BDO_2022 Risk Report_Europe