Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
  • Spotrebný tovar a maloobchod

Spotrebný tovar a maloobchod

V poslednom období sú spoločnosti pôsobiace v oblasti spotrebného tovaru a maloobchodu vystavené silnej konkurencii vzhľadom na rýchly rozvoj tohto odvetvia. Medzinárodné expanzie, fúzie a akvizície, elektronický obchod, obavy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a zmeny v dodávateľskom reťazci viedli tieto spoločnosti k uskutočňovaniu takých zmien, aby dokázali udržať krok s najnovším vývojom.

Vďaka skúsenostiam našich odborníkov z oblasti auditu, daní, poradenstva a outsourcingu poznáme kľúčové faktory, ktoré menia sektor maloobchodu. Naši odborníci na spotrebný tovar a maloobchod pomáhajú klientom čeliť výzvam, ktoré so sebou toto odvetvie prináša, a pomáhajú im tak zvládnuť pre nich zložité oblasti ich podnikania. Taktiež pomáhajú našim klientom navrhnúť, plánovať a realizovať také podnikateľské a finančné stratégie, ktoré sú v súlade s ich očakávaniami.

Nakoľko mnoho spoločností podnikajúcich v tomto odvetví sa snaží rozšíriť svoje aktivity aj do iných krajín, spoločnosť BDO vie týmto klientom poskytnúť odborníkov zo svojej rozsiahlej medzinárodnej siete, ktorí disponujú potrebnými znalosťami a skúsenosťami, ktoré sú potrebné na ich zorientovanie sa v čoraz zložitejšom medzinárodnom prostredí.

klientom pôsobiacim v sektore spotrebného tovaru a maloobchodu ponúkame širokú škálu poradenských služieb od auditu, daňového a účtovného poradenstva, vedenia mzdovej agendy, podnikových financií a reštrukturalizácie, až po špecializované poradenstvo v oblastiach, ktoré sú pre oblasť maloobchodu kľúčové.

Zábavný priemysel a voľný čas

BDO je jednou z mála spoločností s celosvetovým zastúpením, ktorá poskytuje služby v sektore zábavného priemyslu, stravovacích a ubytovacích služieb a voľného času.

Zmenou správania sa spotrebiteľov a zlepšovaním ekonomických trendov je na sektor zábavného priemyslu, stravovacích a ubytovacích služieb a voľného času vyvíjaný čoraz väčší nátlak. V prípade spoločností pôsobiacich v zábavnom priemysle sa výrazne rozšírila konsolidácia na medzinárodnom trhu; spoločnosti sa spájajú s cieľom dosiahnutia ich výraznejšieho podielu na trhu a zredukovania tak ich konkurencie.

Naše služby: 

  • Štúdie uskutočniteľnosti
  • Finančná analýza a plánovanie
  • Benchmarking
  • Implementácia interných kontrolných systémov
  • Poradenstvo v oblasti možností financií
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Daňové poradenstvo a plánovanie