This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Spotrebný tovar a maloobchod

Spotrebný tovar a maloobchod

V poslednom období sú spoločnosti pôsobiace v oblasti spotrebného tovaru a maloobchodu vystavené silnej konkurencii vzhľadom na rýchly rozvoj tohto odvetvia. Medzinárodné expanzie, fúzie a akvizície, elektronický obchod, obavy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a zmeny v dodávateľskom reťazci viedli tieto spoločnosti k uskutočňovaniu takých zmien, aby dokázali udržať krok s najnovším vývojom.

Vďaka skúsenostiam našich odborníkov z oblasti auditu, daní, poradenstva a outsourcingu poznáme kľúčové faktory, ktoré menia sektor maloobchodu. Naši odborníci na spotrebný tovar a maloobchod pomáhajú klientom čeliť výzvam, ktoré so sebou toto odvetvie prináša, a pomáhajú im tak zvládnuť pre nich zložité oblasti ich podnikania. Taktiež pomáhajú našim klientom navrhnúť, plánovať a realizovať také podnikateľské a finančné stratégie, ktoré sú v súlade s ich očakávaniami.

Nakoľko mnoho spoločností podnikajúcich v tomto odvetví sa snaží rozšíriť svoje aktivity aj do iných krajín, spoločnosť BDO vie týmto klientom poskytnúť odborníkov zo svojej rozsiahlej medzinárodnej siete, ktorí disponujú potrebnými znalosťami a skúsenosťami, ktoré sú potrebné na ich zorientovanie sa v čoraz zložitejšom medzinárodnom prostredí.

klientom pôsobiacim v sektore spotrebného tovaru a maloobchodu ponúkame širokú škálu poradenských služieb od auditu, daňového a účtovného poradenstva, vedenia mzdovej agendy, podnikových financií a reštrukturalizácie, až po špecializované poradenstvo v oblastiach, ktoré sú pre oblasť maloobchodu kľúčové.

Zábavný priemysel a voľný čas

BDO je jednou z mála spoločností s celosvetovým zastúpením, ktorá poskytuje služby v sektore zábavného priemyslu, stravovacích a ubytovacích služieb a voľného času.

Zmenou správania sa spotrebiteľov a zlepšovaním ekonomických trendov je na sektor zábavného priemyslu, stravovacích a ubytovacích služieb a voľného času vyvíjaný čoraz väčší nátlak. V prípade spoločností pôsobiacich v zábavnom priemysle sa výrazne rozšírila konsolidácia na medzinárodnom trhu; spoločnosti sa spájajú s cieľom dosiahnutia ich výraznejšieho podielu na trhu a zredukovania tak ich konkurencie.

Naše služby: 

  • Štúdie uskutočniteľnosti
  • Finančná analýza a plánovanie
  • Benchmarking
  • Implementácia interných kontrolných systémov
  • Poradenstvo v oblasti možností financií
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Daňové poradenstvo a plánovanie