Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Náš skúsený tím odborníkov zameraný na nehnuteľnosti a stavebníctvo spája spolu medzinárodné skúsenosti s poznaním lokálneho trhu. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri hľadaní riešení s využitím našich skúseností pre dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku a maximalizáciu možných prínosov.

Realitné a stavebné spoločnosti čelia množstvu otázok súvisiacich s financovaním, zmenou daňovej legislatívy a rastúcou konkurenciou. Vzhľadom na skutočnosť, že sa čoraz menej spoliehajú na tradičné formy financovania, je pre nich nesmierne dôležité mať za sebou skúsený tím odborníkov. Poznáme zmeny a výzvy, ktorým odvetvie čelí - od rastúcej konkurencie, cez zvyšovanie nákladov až po meniace sa legislatívne podmienky. Zo skúsenosti však vieme, že tieto zmeny nepredstavujú pre spoločnosti len riziká, ale prinášajú aj potenciálne príležitosti.

Dosiahnutie úspechu v oblasti nehnuteľností a stavebníctva si vyžaduje znalosť lokálneho trhu spolu s medzinárodnými skúsenosťami a vysokým stupňom finančnej, daňovej a právnej odbornosti. Naše služby ponúkame širokému spektru realitných a stavebných spoločností, ktoré sa špecializujú na maloobchod, logistické centrá, kancelárie, atď. 

Popri realizácii predinvestičných previerok (tzv. due diligence) a podpore pri financovaní akvizícií sa usilujeme zabezpečiť, aby finálne podmienky transakcie minimalizovali daň z príjmov právnických osôb a DPH. Transakciu sa snažíme štruktúrovať s ohľadom na zníženie vstupných a výstupných nákladov, ako aj daňových dopadov.

Naše služby:

  • Predinvestičné finančné, daňové a právne previerky (tzv. due diligence)
  • Valuácie
  • Audítorské a uisťovacie služby
  • Pomoc a podpora pri príprave a optimalizácii cash flow managementu a rozpočtov
  • Štruktúrovanie transakcií pre dosiahnutie finančnej a daňovo efektívnej štruktúry
  • Reorganizácia spoločností
  • Právna a finančná previerka špecifických nájomných zmlúv
  • Poradenstvo v oblasti vykazovania (daňové, účtovné, a.i.)