Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Biotechnológie a farmácia

Biotechnológie a farmácia

Spoločnosti pôsobiace v oblasti biotechnologií boli konfrontované s potrebou zvýšiť rýchlosť inovácií už pred vypuknutím pandémie Covid-19. Lídri v tomto odvetví sú nútení urýchliť digitálnu transformáciu, aby uspokojili meniace sa požiadavky zákazníkov a zvýšenú konkurenciu z iných sektorov.

Pododvetvia pociťujú rôzne účinky v dôsledku globálnej pandémie. Niektorí napríklad zaznamenávajú rýchly nárast záujmu a využívania obchodných aktivít, čo si vyžaduje financovanie expanzie a potenciálne aj fúzií a akvizícií. Iní potrebujú rýchlo získať kapitál, aby stabilizovali cash-flow a zvýšili likviditu. Je nevyhnutné transofrmovať a optimalizovať dodávateľské reťazce a obchodné modely, ako aj súvisiace finančné a daňové záležitosti, aby sa podniky prisôsobili novej realite. Dôležitosť dobre štruktúrovaných a analyzovaných údajov pre včasné a informované rozhodovanie v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je čoraz zreteľnejšia.

Interne sú nové technológie a digitálna transformácia naďalej hlavnými ohniskami pre spoločnosti v oblasti biotechnológií od novozaložených start-upov až po najväčšie konglomeráty. Využitie nových obchodných príležitostí, ako je zvýšený dopyt po on-line zdravotníckych službách, si môže vyžadovať zmenu smerovania alebo strategické fúzie a akvizície s cieľom splniť meniace sa požiadavky zákazníkov, podporiť inovácie a transformovať existujúce obchodné modely. Nájdenie správnej rovnováhy medzi udržateľným rastom, škálovaním a prevratnými inováciami predstavuje jedinečné výzvy v priemyselnom priestore, ktorý je tradične charakterizovaný časovo náročným výskumom a vývojom a procesmi schvaľovania produktov. Umelá inteligencia a automatizácia robotických procesov to do určitej miery menia. Vedieť ako, kde a kedy investovať do nových technológií, je jednou z oblastí, kde BDO pomáha spoločnostiam identifikovať výzvy a príležitosti.

BDO poskytuje riešenia a služby prispôsobené situácii každej spoločnosti. Či už ste biotechnologický start-up alebo etablovaný farmaceutický konglomerát, východiskovým bodom je súčasná situácia, výhľad a potreby vašej organizácie. S odborným pohľadom na neustále sa vyvíjajúce podnikateľské prostredie pre biotechnológie poznáme výzvy a nástrahy, ktoré ovplyvňujú vaše podnikanie, a poznáme, ako vám pomôcť zefektívniť prevádzku. Sme optimálnym partnerom, ktorý pomôže Vašej spoločnosti reagovať na súčasnú krízu, vybudovať si odolnosť voči budúcim rizíkam a naplno využiť potenciál Vašej spoločnosti.