This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Environmentálna politika

Environmentálna politika

BDO sa zaväzuje spolupracovať so všetkými, ktorí majú záujem o naše podnikanie tak, aby sa aktívne znižoval dopad, ktorý má naša činnosť na životné prostredie.

BDO je zodpovedne riadená spoločnosť, ktorá sa snaží prekonať očakávania trhu naprieč všetkými otázkami udržateľnosti a ísť nad rámec dodržiavania právnych predpisov tak, aby aktívne znižovala dopad svojej činnosti na životné prostredie. Naším cieľom je znížiť našu celkovú uhlíkovú stopu prostredníctvom zakomponovania environmentálnych prvkov a postupov do každodenného riadenia firmy a posilniť tak pozitívny postoj našich zamestnancov k dosiahnutiu ekologickejšej kultúry. Prijímame tieto opatrenia, pretože veríme, že v období neustálych klimatických zmien je dôležité trvale a udržateľne zmierňovať záťaž na životné prostredie.

Naša environmentálna politika, ktorú je možné si stiahnuť nižšie, načrtáva kľúčové dopady na životné prostredie, naše ciele ako aj záväzky k znižovaniu týchto dopadov. Je schválená na najvyššej úrovni, osobne podpísaná naším Managing Partnerom, Peterom Gundom, pričom bude prehodnocovaná a aktualizovaná na ročnej báze tak, aby bolo zaistené naše neustále sa zlepšovanie v tejto oblasti.

Stiahnite si dokument (PDF, 146 kb)