Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Závierkové práce, konsolidácia a reporting

Závierkové práce, konsolidácia a reporting

Špecializovaní odborníci spoločnosti BDO sa zameriavajú na štatutárne výkazníctvo a účtovné záležitosti. Máme znalosti, skúsenosti a kvalitu v tomto zložitom a meniacom sa prostredí, aby sme Vás podporili, bez ohľadu na to či Váš finančný tím potrebuje dodatočnú podporu na konci finančného roka, alebo potrebuje pomôct so zložitými účtovnými záležitosťami v priebehu roka.

Od jednoduchej kontroly účtovných závierok pripravených Vaším finančným tímom z hľadiska súladu s platnými účtovnými štandardmi, alebo prípravy štatutárnych účtovných závierok pre jednotlivé subjekty alebo konsolidované skupiny, až po poskytovanie asistencie pri audite a pôsobenie ako neoddeliteľná súčasť vášho audítorského vzťahu - náš prístup je možné prispôsobiť vašim potrebám.

Náš špecializovaný tím sa zameriava na zabezpečenie splnenia vašich požiadaviek na finančné výkazníctvo prostredníctvom nasledujúcich služieb:

  1. Priebežná účtovná závierka
  2. Príprava a zostavenie účtovnej závierky a poznámok k účtovnej závierke (aj v cudzojazyčných verziách) aj v IFRS formáte
  3. Príprava a vyplnenie štatistických výkazov
  1. Príprava podkladov pre účely konsolidácie
  2. Príprava a zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a poznámok k účtovnej závierke (aj v cudzojazyčných verziách)
  1. Návrh a implementácia manažérskeho reportingu prostredníctvom Microsoft Power BI
  2. Nastavenie pravidelného reportingu podľa špecifických požiadaviek klienta, vrátane úpravy do iných účtovných štandardov (IFRS, US GAAP,...)
  3. Komunikácia so skupinovým audítorom