This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Mzdy a pracovno-právne poradenstvo

Payroll

Klienti oceňujú naše rozmanité skúsenosti v outsourcingu rôznych interných procesov. Vieme pokryť spracovanie mzdovej agendy od A po Z.  Naši odborníci z danej oblasti sa snažia prinášať klientom službu s pridanou hodnotou, poskytovať spoľahlivosť a čo je najdôležitejšie, diskrétnosť. Taktiež vieme poskytnúť aj dočasnú podporu zamestnanosti, ako aj služby agentúry dočasného zamestnávania.

Naše služby:

 • Spracovanie mzdovej agendy a výplatných listín a zasielanie elektronických výplatných pások zamestnancom na mesačnej báze
 • Výpočet náhrady miezd za dočasnú pracovnú neschopnosť, preposielanie dokladov pri dlhodobých pracovných neschopnostiach (po 10-tich dňoch) do sociálnej poisťovne
 • Spracovanie, zostavenie a odoslanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne
 • Spracovanie a odoslanie mesačných prehľadov a hlásení voči daňovému úradu
 • Spracovanie a archivácia mzdových listov
 • Zber, spracovanie a aktualizácia evidenčných údajov a všetkých zmien osobných údajov zamestnancov ako i nárokov na uplatnenie daňového bonusu
 • Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a súvisiacich podkladov pre úhradu miezd a odvodov
 • Spracovanie zrážok zo mzdy na základe exekučného rozhodnutia, zákonných a zmluvných zrážok zamestnancov vrátane dôchodkového pripoistenia
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
 • Spracovanie ročného hlásenia pre daňový úrad
 • Spracovanie registrácií a de-registrácií pri vzniku a zániku pracovného pomeru
 • Prihlásenie zamestnanca spoločnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Ostatné služby súvisiace so mzdovou agendou na základe požiadaviek klientov