Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
:

Voláme všetkých kreatívcov

20.04.2021

Voláme všetkých kreatívcov

Inovácie a tvorivosť môžu poskytnúť riešenie pre mnoho naliehavých a dlhodobých problémom v kontexte hospodárskeho, sociálneho a udržateľného rozvoja. V BDO neustále hľadáme cesty ako naše procesy a fungovanie zefektívňovať a pozitívne transformovať. A ak takúto cestu nevidíme, tak si ju vytvoríme.

Medzinárodná sieť BDO preto vybudovala platfomu, ktorá dáva priestor rozvíjať sa inovatívnym a kreatívnym nápadom všetkých jej členov po celom svete. Stačí mať otvorenú myseľ, nájsť a uchopiť dobrú myšlienku a my ju už pomôžeme zrealizovať.

Tento rok nesie iniciatíva podporujúca masu skvelých nápadov názov Innovation Seed Fund Programme – akceleračný program vytvorený, aby objavil výnimočné riešenia, maximalizoval ich využitie a podporil zmysluplné zmeny cez mentorstvo a financovanie.  

V tomto rýchlo sa meniacom svete neprestávame s investovaním do technológií v snahe pomôcť našim klientom. BDO je pokrokovo mysliacou organizáciou,“ Keith Farlinger, Global CEO, BDO

Že nejde iba o plané reči a naši ľudia v sebe skutočne nosia srdce inovátorov nás presvedčili aj doterajšie výherné projekty. Tie pomohli nie len k napredovaniu samotného BDO, ale ich účinok sme sa snažili v maximálnej miere preniesť aj na klientov a všetky spoločnosti, pre ktoré potreba rastu nie je iba učebnicovou frázou.

Ovácie pre inovácie

Technológie nám pomájú rásť ale aj minimalizovať. Pomáhajú napríklad zmierniť negatívne dopady ľudstva na ekológiu a odstraňovať neudržateľné riešenia. S tým úzko súvisí aj prínos minuloročného výherného projektu BDO súťaže inovatívnych projektov.

Nástroj na kontrolu udržateľnosti (Sustainability Toolbox - BDO) je výherným riešením, ktoré pomáha integrovať organizáciám udržtateľnosť do ich DNA. Pomáha im tak zvládať čo najlepšie reagovať na rastúci tlak v otázke zodpovedného podnikania. Tento webový nástroj zhromaždí klientské dáta a po dokončení ich spracovávania vygeneruje personalizovanú správu s automatizovaným digitálnym poradenstvom pre zlepšenie synergie spoločnosti s požiadavkami na udržateľnosť. Obsahuje relevantné referenčné údaje, ktoré je možné zohľadniť, opatrenia, ktoré je možné prijať, a tipy na ďalšiu podporu udržateľného rozvoja.

Medzi výhercami možno nájsť aj iniciatívu ako je BDO Smart & Sustainable Cities, ktorá bola zahájená pred dvoma rokmi. Tento projekt združil globálnych odborníkov na témy udržateľného rozvoja, digitálnej infraštruktúry a súvisiaceho financovia PPP projektov (verejno-súkromných partnerstiev) a projektov ESG (sledujúcich udržtaľné environmentálne, sociálne a riadiace kritériá), ktorí vytvorili štrukturovaný prieskum orientovaný na udržateľnosť miest a obcí. Spracovaním výsledkov pomohol tento nástroj už množstvu miest v Belgicku, Kanade, Holandsku, Nórsku či Švajčiarsku.

Náš ďalší nástroj, ktorý sa zameriava na diagnostiku možností prechodu k obnoviteľným zdrojom energie, rozširuje odpoveď na otázku " Ako na zodpovedné podnikanie?" ešte viac. Transfer podnikania na ekologickejšie energie je megatrend, ktorý zmení fungovanie ekonomických systémov a spoločností. Vytvorili sme preto automatizovaný nástroj, ktorého výstupom pre spoločnosti je personalizovaná referenčná správa poskytujúca priamu spätnú väzbu o stave spoločnosti v otázke energetickej transformácie. Tento nástroj je spolu s množstvom rád a hodnotných informácií dostupný na našej webej stránke BDO Global „Energy in Transition“.

V oblasti energetickej transformácie tak vidíme 3 kľúčové determinanty, na ktoré budú spoločnosti skôr či neskôr nútené reagovať:

1. Zvýšenie požiadaviek na vykazovanie ESG zo strany investorov a zainteresovaných strán, čo v konečnom dôsledku v blízkej dobe ovplyvní správanie spoločností.

2. Rastúca potreba podávania správ o rizikách spojených s klímou - ako to stanovila Pracovná skupina pre zverejňovanie informácií o zmene klímy, čím sa iba podporuje étos „čo sa dá merať, to sa dá riadiť“.

3. Posledným, ale nemenej dôležitým determinantom je potreba znižovania emisií v celom dodávateľskom reťazci. Zavedením uhlíkových daní a ciel po celom svete dôjde pravdepodobne k narušeniu fungovania mnohých priemyselných odvetví a spoločností. 

 

Všetky tieto skvelé inovatívne riešenia vznikli iba vďaka tomu, že v BDO veríme v jedinečnosť každého jeného zamestnanca bez ohľadu na jeho pozíciu, pohlavie, či roky skúseností. Kreatíva a inovácie nie sú ničím obmedzené. Preto sa snažíme pre našich zamestnancov vytvoriť priestor, kde sa budú môcť naplno realizovať a v spoločnosti BDO nájdu oporu, ktorú potrebujú pri dosahovaní pri dosahovaní ich cieľov.