Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
:

Sprievodca európskou daňou z nehnuteľností 2021

21.06.2021

Original content provided by BDO

Zamýšľate sa nad investíciou do nehnuteľnosti v zahraničí?

Popularita nehnuteľností ako dlhodobého investičného aktíva stále narastá. Rodiny vyhľadávajú investičné príležitosti mimo svojej domovskej krajiny a zameriavajú sa na kúpu nehnuteľnosti v dovolenkových destináciách.

Aj vzhľadom na dramatický nárast práce z domu vyvolaná pandémiou COVID-19 dôjde z dlhodobého hľadiska k nárastu vlastníctva zahraničného majetku. Jednoduchosť cestovania a zjednotené práva občanov EÚ znamenajú, že sa zahraničné vlastníctvo majetku zintenzívnilo, čo neuniklo pozornosti ani vládnym a daňovým orgánom.

Každá vláda uplatňuje vlastný prístup k riešeniu a zdaňovaniu otázky vlastníctva nehnuteľností cudzími štátnymi príslušníkmi. Zatiaľ čo niektoré uplatňujú priamo zákonné obmedzenia, väčšina sa rozhodne v nejakej podobe daňové príjmy od zahraničných vlastníkov nehnuteľností zvýšiť.

Transparentnosť vlastníctva sa neustále zvyšuje, a to aj prostredníctvom registrov nehnuteľností alebo osobitných registrov skutočného vlastníctva, kde sa sleduje vlastnícka štruktúra nehnuteľnosti. V kombinácii so zavedením spoločného štandardu výkazov (CRS) tak došlo k výraznému navýšeniu úrovne transparentnosti pre rodiny disponujúce nehnuteľnosťami a bankovými účtami naprieč mnohými krajinami. Podľa CRS finančné inštitúcie každoročne poskytujú informácie svojim domácim daňovým úradom vo viac ako 100 krajinách, ktoré ich zdieľajú s daňovými úradmi v domovskej krajine vlastníka. Súčasnú úroveň globálnej daňovej transparentnosti si môžete overiť aj prostredníctvom našej interaktívnej mapy.

Stiahnite si nášho sprievodcu a majte všetky potrebné informácie pokope.

Súčasný vývoj vytvára pre rodiny stále zložitejší prístup k zahraničnej investícii vo forme vlastníctva nehnuteľnosti. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby budúci vlastníci, resp. záujemcovia o kúpu zahraničnej nehnuteľnosti porozumeli daňovým a právnym súvislostiam každej krajiny, do ktorej hodlajú investovať. Naša príručka poskytuje zhrnutie právnych a daňových pravidiel pre cudzincov, ktorí sa rozhodli pre kúpu nehnuteľnosti v Európe. Príruška zahŕňa krajiny ako je Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Veľká Británia, Írsko a množtvo ďalších európskych krajín, v rámci ktorých približuje všetko čo potrebujete vedieť, ak sa rozhodujete pre investíciu do zahraničnej nehnuteľnosti.