Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Podvody v podnikoch
    stredného trhu

    Výsledky globálneho prieskumu BDO

:

Podvody a nekalé praktiky v podnikoch stredného trhu - globálny prieskum BDO

12.01.2023

Venovanie primeranej pozornosti opatreniam na boj proti nekalým praktikám, korupcii a podvodom v podnikoch je kľúčom k minimalizácii strát. Sú však organizácie plne pripravené?

Viac ako 2 000 respondentov zo 131 krajín sa zúčastnilo nášho globálneho prieskumu zameranom na zistenie hrozby a vzniku podvodov a nekalých praktík v podnikoch "stredného trhu" (podniky s ročným rozsahom tržieb od 10 miliónov USD do 1 miliardy USD). Ich odpovede odhaľujú kľúčové fakty o súčasných hrozbách a dôsledkoch, ktoré organizácie znášajú, ako aj potrebných preventývnych opatreniach.

 

Ohrozené finančné zdravie spoločností

Finančné straty firiem z dôvodu nekalých praktík, korupcie a podvodov zväčša presahujú hodnotu 100 tisíc dolárov. Vo veľkej časti prípadov sa však straty šplhajú ešte vyššie. Náš prieskum ukázal, že 4% dopytovaných spoločností reportovali škody v sume väčšej ako 100 miliónov dolárov.

Aj menšie hodnoty ako vyššie spomenuté, môžu byť pre firmy v mnoha prípadoch likvidačné alebo negatívne ovplyvniť ich finančné zdravie. Z celkového počtu dopytovaných spoločností podlieha pritom iba 45% protikorupčným reguláciám a opatreniam.

Už prirodzene dochádza k riešeniu problému až po jeho nastaní, namiesto zavedenia opatrení na jeho zamedzenie. Po zistení podvodu, resp. nekalých alebo korupčných praktík pristúpila drvivá väčšina podnikov k zmene nastavenia procesov a interných kontrol. Podľa výsledkov nášho globálneho prieskumu tak urobilo až 81% spoločností. Nedostatočná vnútorná kontrola bola zároveň až v 58% prípadov hlavným dôvodom vzniku prípadov podvodu v podnikoch.

 

Na dĺžke trvania podvodu záleží

Keď podvodník zaútočí, organizácia musí byť schopná čo najrýchlejšie identifikovať podvod, pokúsiť sa minimalizovať straty a opraviť medzery v bezpečnosti a kontrole. Zachytenie podvodu v počiatočnom štádiu môže zabrániť stať sa malým stratám katastrofálnymi. V 7% respondenti dokonca uviedli, že najvýznamnejšie podvody, ktoré boli v ich organizácii zachytené trvali v priemere viac ako 5 rokov.

 

Whistleblowingový systém

Jedným z nástrojov na zamedzenie vzniku nekalých praktík je whistleblowing. Vytvorenie komunikačného kanála pre nahlasovanie podozrenia alebo vedomosti o korupcii, či inom druhu podvodov je v organizácii dôležitým krokom k ich zachyteniu, a to ak je to možné v čo najrannejšom štádiu. Podľa Transparency International Slovensko, by viac 35% slovákov korupciu alebo podvod na pracovisku nenahlásilo. Bez vytvorenia vhodných podmienok na pracovisku pre nahlasovanie takýchto prípadov bez obavy o stratu zamestnania a iných negatívnych dopadov však nebude toto číslo s veľkou pravdepodobnosťou narastať. Globálny prieskum BDO ukázal, že iba 43% spoločností malo takýto systém v spoločnosti skutočne zavedený, a to aj napriek tomu, že najväčšia časť podvodných praktík bola v spoločnostiach zachytená práve týmto nástrojom.

 

Ako byť pripravení

Najnovšie technológie, komplexné zásady a informovanosť zamestnancov môžu spolupracovať na zastavení podvodov v ktoromkoľvek bode ich životného cyklu. Aj s ohľadom na výsledky prieskumu patria medzi základné aktivity, ktoré môžu podniky pripraviť na boj proti podvodom, korupčným a nekalým praktikám v ich oraganizácii tieto kroky:

  1. Identifikácia rizika
  2. Analýza súčasných systémov a protokolov
  3. Vývoj a implementácia riadnych kontrol
  4. Školenie zamestnancov
  5. Zachovanie ostražitosti

 

Na podrobnešie výsledky prieskumu nahliadnite v publikácii:

GLOBAL MID-MARKET CORPORATE FRAUD LANDSCAPE

 

V BDO sme kedykoľvek pripravení pomôcť organizáciám vytvoriť systémy pre zamedzenie korupčných a ďalších nekalých praktík a poskytnúť im potrebné profesionálne poradenstvo v tejto oblasti.