Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Podnikanie & blockchain
:

Podnikanie & blockchain

24.01.2022

Globálna adopcia digitálnych mien zaznamenala za predchádzajúci rok takmer 900 % nárast využiteľnosti. Inovačné snahy podnikateľov u nás však často končia rozhodnutím o daňovej rezidencii v inej krajine. Potenciál slovenských podnikov by ale nemal zostať nevyužitý. Na trh preto vstupuje nový druh služieb.

Blockchain, ktorý predstavuje elektronickú dátovú sieť fungujúcu nezávisle od akéhokoľvek centrálneho riadenia, poskytuje jej užívateľom nenapadnuteľné a vysokotransparentné dátové úložisko. Spoločnosti využívajú túto najbezpečnejšiu dátovú sieť napríklad na správu farmaceutických informácií, sledovanie zásielok či zisťovanie pôvodu potravín. Aj na Slovensku je už viacero firiem, ktoré túto technológiu aplikujú. Príkladom je známa výroba prvých blockchainových čokolád Lyra, čo potvrdil aj zakladateľ spoločnosti Karol Stýblo „Využívame ju v rámci vystopovateľnosti produktov v potravinárskom sektore. Technológia blockchain nám pomohla sprostredkovať transparentný a neovplyvniteľný obraz o produkte v rámci jednotlivých výrobných procesov a zvýšiť tak informovanosť zákazníka. Je pre nás veľmi dôležité, aby zákazník vedel čo naozaj kupuje a čím všetkým produkt prešiel kým sa dostal až do obchodu“.

Na súčasnú situáciu využívania blockchainu na Slovensku poukázal aj Tibor Vincze, manažér na oddelení podnikového poradenstva v BDO a odborník na technológiu blockchain:

„Slovenský trh disponuje značným potenciálnom. Aktuálne evidujeme približne 150 spoločností, ktoré majú v ORSR zapísané predmetné činnosti podnikania. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že len určité percento týchto spoločností dokáže potenciál technológie blockchain skutočne využiť a pretaviť ho do úspešného obchodného modelu. Napríklad pri slovenských start-upoch dosahuje exponenciálny rast iba približne 10% spoločností.“

Implementácia blockchainových aplikácií môže firmám výrazne pomôcť a priaznivo ich ovplyvniť aj v oblasti konkurencieschopnosti. Je preto však nevyhnutné orientovať sa v existujúcej regulácií. „Potenciál blockchainových aplikácií je skutočne enormný. Prináša so sebou výraznú optimalizáciu procesov a tým aj priestor pre vznik nových produktov. Problémom však je jeho nejasná a v mnohých ohľadoch dokonca absentujúca regulácia. Pokiaľ štát nebude dostatočne jasne a predvídateľne určovať pravidlá v tejto oblasti, trh sa bude buď samoregulovať alebo pre vysokú mieru rizika obchádzať Slovensko. To by bolo pre túto perspektívnu technológiu jednoznačne škoda,“ dodal Peter Gunda, Managing Partner BDO.

K rozšíreniu používania technológie blockchain by mohlo dopomôcť práve zvýšenie jej reálnej využiteľnosti. Ako príkladom priaznivej legislatívy v oblasti blockchainu uvádza náš Managing Partner Maltu: „Pozitívne sa začína meniť prístup vlád mnohých štátov. Pozrime sa napríklad na Maltu ako svojou jasnou reguláciou dokázala prilákať nových investorov v tejto oblasti. S Maltou už dlhšie spolupracujeme na vytváraní nového nariadenia, ktoré sprístupňuje blockchain pre širokú masu podnikateľov. Zavedením zákona o virtuálnom finančnom majetku sa na Malte podarilo vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie, kde množstvo nových investorov láka napríklad aj skutočnosť, že k transakciám digitálnych mien vláda pristupuje rovnako ako k bežným transakciám.“

 

Naše služby

Zameriavame sa na služby, ktoré podporujú podniky pôsobiace v blockchain/krypto sektore. Náš tím tvoria zástupcovia z každej oblasti služieb - audit/forenzný audit, dane, účtovníctvo, právo, poradenstvo a ďalšie.

 

Štyri kroky, ktoré Vám pomôžu plne využiť potenciál blockchainu pre Vaše podnikanie:

Poskytujeme náhľad do témy prostredníctvom úvodnej prednášky od našich profesionálov, ktorí disponujú rozsiahlymi skúsenosťami zo sveta blockchainu. Hodinová prezentácia prevedie klienta hlavnými a najdôležitejšími aspektmi technológie a jej potenciálnych aplikácií.
Zistite viac o základoch technológie blockchain a o tom, ako by mohla zmeniť budúcnosť Vášho odvetvia. Naši odborníci Vám pomôžu rozvinúť nápady na produkty a/alebo procesy tak, aby ich Vaša spoločnosť mohla efektívne uviesť do praxe za pomoci blockchainu. Vyvíjame maximálne úsilie, aby klient odchádzal z nášho workshopu so základnými znalosťami technológie a celkovým obrazom o rôznych oblastiach použitia.
Bližšie sa pozrieme na nápady pre aplikáciu technológie blockchain vytvorené počas workshopu a v podrobnej analýze posúdime ich potenciál. Naším cieľom je stanoviť realizovateľnosť projektu a posúdiť súvisiace riziká.
Ak analýza ukáže, že blockchain má potenciál zvýšiť efektivitu procesov klientskej spoločnosti, potom pre Vás vyvinieme s našimi technologickými partnermi aplikáciu. Od prototypu až po operačnú platformu Vás podporíme v procese transformácie a ponecháme Vám priestor sústrediť sa na Vaše každodenné operácie. 

„Obchodný potenciál blockchainových aplikácií je mnohonásobný a sľubuje optimalizáciu procesov a nové produkty. Z tohto dôvodu je obzvlášť dôležitý holistický pohľad na riziká a príležitosti,“ Tibor Vincze, manažér na oddelení podnikového poradenstva a odborník na technológiu blockchain.

 

Druhy našich služieb

Služba „BDO Approved“

„Od prototypu až po implementáciu. Sme Vašim partnerom v procese transformácie, ponecháme Vám voľnosť a priestor sústrediť sa na vaše každodenné operácie.“

 • Prezentácia základných atribútov technológie blockchain a kyptoaktív a ich potenciálne využitie v praxi.
 • Identifikácia potenciálnu pre implementáciu produktov a/alebo procesov, ktoré by spoločnosť mohla uviesť do praxe.
 • Podrobná analýza a posúdenie identifikovaných produktov a/alebo procesov a ich vplyv na existujúci obchodný model spoločnosti.
 • Identifikácia a posúdenie súvisiacich rizík v nadväznosti na lokálnu a európsku legislatívu ako aj daňových dopadov.
 • Identifikácia, popis a posúdenie ekonomických rizík spojených s kryptoaktívami v kontexte obchodného modelu spoločnosti (operácie a procesy nákupu a predaja kryptoaktív, profil a posúdenie nakúpených kryptoaktív).
 • Implementácia vybraných produktov a/alebo procesov.
 • Zmapovanie existujúcich produktov a/alebo procesov súvisiacich s technológiou blockchain alebo kryptoaktívami.
 • Identifikácia, popis a posúdenie ekonomických rizík spojených v kontexte obchodného modelu spoločnosti (operácie a procesy nákupu a predaja kryptoaktív, profil a posúdenie nakúpených kryptoaktív)
 • Identifikácia a posúdenie súvisiacich rizík v nadväznosti na lokálnu a európsku legislatívu ako aj daňových dopadov.
 • Popis technických rizík súvisiacich s držbou a úschovou kryptoaktív (compliance, prístupy, poistenie a evaluácia úschovnej technológie)
 • AML riziká súvisiace s kryptoaktívami (identifikácia povinných a nepovinných osôb)
 • Posúdenie obchodného modelu spoločnosti, ktorej predmetom podnikania sú služby spojené s kryptoaktívami, alebo ktoré ich využívajú na získanie financovania (tokenomika, posúdenie distribúcie mincí)
 • Návrh opatrení na elimináciu kritických miest vrátane implementácie.
 • Technologický aspekt.

Regulačný rámec

 • Implementácia MiCA
 • Poradenstvo v oblasti regulácie

Štruktúrovanie spoločnosti

 • Návrh obchodnej štruktúry
 • Analýza jurisdikcie na mieru
 • Implementácia obchodnej štruktúry
 • Pomoc pri získavaní vhodných regulačných povolení a licencií
 • Navrhovanie postupu KYC/AML

Blockchainové riešenia

 • Prenos obchodných cieľov do technologických miľníkov
 • Workshopy - vzdelávanie zamestnancov v oblasti blockchainu alebo kryptomien
 • Identifikácia potenciálu pre riešenie blockchain – procesná optimalizácia
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Vývoj riešenia

Kryptomeny

 • Účtovníctvo a vedenie účtovníctva
 • Daňové poradenstvo
 • Due diligence

Uisťovacie služby

 • Audity systému DLT
 • Analýza regulačných rizík

 

Oblasti služieb

„Neohlásenie majetku v kryptomene je daňovým priestupkom.“
Potrebujete vedieť, ako definovať kapitálové zisky oslobodené od dane alebo zdaniteľný príjem z kryptomien? Naši daňoví experti Vám pomôžu v akejkoľvek Vašej daňovej téme, alebo napríklad pri správnom deklarovaní agregovaných produktov.
„Poskytneme Vám rady vo všetkých aspektoch účtovníctva v oblasti kryptomien.“
Naši odborníci zastúpení v rôznych výboroch a radách sa podieľajú na definovaní nových štandardov. Pri využívaní našich služieb teda ťažíte z najnovších znalostí a poznatkov o nových smerniciach a normách.
„Zabezpečíme súlad s legislatívnymi požiadavkami.“
Pomôžeme Vám pripraviť sa na legislatívne zmeny prostredníctvom poradenstva v oblasti právnych a regulačných požiadaviek, ako aj v praktických aspektoch ich implementácie z pohľadu adaptácie operačných systémov a kontrolných prvkov.