Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Novinky zo sveta nepriamych daní: Vydanie 4/2022
:

Novinky zo sveta nepriamych daní: Vydanie 4/2022

24.10.2022

Original content provided by BDO

Publikácia Novinky zo sveta nepriamych daní sa zameriava na otázky praktického významu v oblasti DPH a podobných nepriamych daní, ako je daň z tovarov a služieb. Odborníci z celého sveta poskytujú informácie z prvej ruky o najnovšom vývoji v legislatíve, jurisdikcii a stanoviskách a smerniciach daňových úradov. 

 

Súdny dvor EÚ rozhodne o daňovom zaobchádzaní s odmenami predstavenstva

Okresný súd v Luxembursku požiadal Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ), aby rozhodol o štatúte DPH člena predstavenstva akciovej spoločnosti a o daňovom zaobchádzaní s príspevkom vo forme „percentuálnej odmeny“.

Smernica EÚ o DPH nehovorí nič o zaobchádzaní s DPH vzťahujúcej sa na manažment spoločností, čo vedie k spleti pravidiel o nazeraní na činnosti členov predstavenstva spoločnosti v súvislosti s DPH, nakoľko sa členské štáty pri riešení tohto problému uchyľujú k rôznym ustanoveniam smernice. Obe strany predkladajú v prípade presvedčivé argumenty (bližšie popísané v tomto vydaní), takže bude zaujímavé sledovať, ako nakoniec rozhodnutie SDEÚ v tomto prípade dopadne.

Ďalšie správy z Európy:

 • Súdny dvor EÚ rozhodol, že ak platiteľ dane neuplatní svoje právo na uplatnenie DPH na vstupe v rámci príslušnej tuzemskej premlčacej doby (hoci aj neúmyselne), na odpočet nemožno použiť vnútroštátne pravidlá upravujúce vymáhanie DPH;

 • Belgicko ozrejmilo zaobchádzanie s DPH pri poskytovaní krátkodobého ubytovania;

 • Hranica obratu na registráciu DPH v ČR sa zdvojnásobuje;

 • Dodržiavanie pravidiel DPH sa v Poľsku zjednodušuje;

 • Španielsko zaviedlo pre podniky povinnú elektronickú fakturáciu a daňové úrady uverejnili rozhodnutie o zaobchádzaní s DPH pri predaji/prevode NFT, pričom dospeli k záveru, že by sa NFT mali charakterizovať ako dodanie elektronicky poskytovaných služieb podliehajúcich štandardnej sadzbe DPH ak je miesto dodania v Španielsku;

 • Spojené kráľovstvo zrevidovalo svoj prístup ku kompenzáciám/odstupnému a teraz k nemu vo všeobecnosti pristupuje ako k platbe podliehajúcej DPH na základe toho, že predstavuje dodatočnú protihodnotu za príslušné plnenie.

 

V tomto vydaní tiež nájdete: 

 • Aruba: Implementácia nového režimu DPH bola odložená
 • Belgicko: Nové pravidlá DPH pre hotelové služby a prenájom zariadeného ubytovania
 • Česká republika: Zvýši sa hranica povinnej registrácie pre účely DPH
 • Egypt: Zmeny pravidiel DPH prinášajú určité zmiernenie
 • Luxembursko: SD EÚ rozhodne o postupe DPH pri odmenách vedenia spoločnosti
 • ​Holandsko: SD EÚ objasňuje holandské pravidlá týkajúce sa odpočtu DPH prostredníctvom mechanizmu úpravy
 • India: India podniká proaktívne kroky, aby sa stala 5 biliónov ekonomikou
 • Maurícius: Daňové úrady zverejňujú informácie o platiteľoch DPH
 • Nový Zéland: Navrhujú sa opatrenia na začlenenie prevádzkovateľov elektronických trhovísk do pôsobnosti dane z tovarov a služieb
 • Poľsko: Zvažujú sa opatrenia na zjednodušenie DPH
 • Singapur: IRAS zverejňuje pokyny na zmenu sadzieb dane z tovarov a služieb a prechodné pravidlá
 • Španielsko:
  • NFT sú považované za elektronicky poskytované služby na účely DPH
  • Všeobecné povinnosti elektronickej fakturácie, ktoré sa vzťahujú na transakcie B2B
 • Spojené kráľovstvo: Nový prístup k postupu DPH pri kompenzačných platbách/odstupnom
 • Spojené štáty americké: Pozor na dodržiavanie povinností sprostredkovateľa na trhu

Prejdite na celé vydanie