Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Novinky z nepriamych daní

  Vydanie 1/2023

:

Novinky z nepriamych daní

25.01.2023

Original content provided by BDO

Novinky zo sveta nepriamych daní nazerajú na otázky praktického významu v oblasti DPH a podobných nepriamych daní a prinášajú informácie z prvej ruky o najnovšom vývoji v legislatíve, jurisdikcii a smerniciach daňových úradov.

 

V tomto vydaní sa pozrieme na:

Smernica EÚ o platobných službách, ktorou sa od 1. januára 2024 zavádzajú požiadavky na vedenie záznamov a vykazovanie s cieľom zabrániť podvodom v oblasti DPH, bude od poskytovateľov platobných služieb vyžadovať, aby uchovávali elektronické záznamy o údajoch o cezhraničných platbách a zdieľali záznamy s daňovými úradmi počas celého obdobia, a to prostredníctvom novovytvorenej centrálnej databázy EÚ. Krajiny EÚ a ich úrady sa v tomto smere dali do pohybu a na Slovensku sa tieto pravidlá dokonca už podarilo aj zimplementovať. 

Nórsko rozšírilo rozsah svojho DPH režimu tak, aby sa vzťahoval na všetky „služby doručiteľné na diaľku“ zo zahraničia spotrebiteľom v nórskej oblasti DPH (a nie len na diaľku doručiteľné elektronické služby). Na Blízkom východe začínajú ománske daňové úrady kontrolovať daňové priznania k DPH a od niektorých daňovníkov požadujú, aby pri podávaní priznania vyplnili „kontrolný zoznam“. Orgány SAE medzitým vydali užitočné usmernenia o DPH objasňujúce aj to, ako sa bude uplatňovať premlčacia lehota.

 

Zo Slovenska

Od 1. januára 2023 sa v slovenskom zákone o DPH uplatňujú viaceré zmeny, medzi ktoré patrí aj zavedenie zníženej sadzby DPH pre niektoré dodávky, oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku, nové pravidlá pre určenie nevymožiteľnosti pohľadávky, či oslobodenie od registrácie DPH pre niektoré zdaniteľné osoby.

 

Znížená sadzba DPH

Z dôvodu podpory cestovného ruchu a gastrosektora sa od 1. 1. 2023 zavádza znížená sadzba DPH 10 %, ktorá sa bude uplatňovať na:

 • prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi;
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu;
 • vstupné do umelých kúpalísk;
 • reštauračné a stravovacie služby spĺňajúce definíciu podľa Vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011

 

Oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku

Novelou sa zavádza nová povinnosť pre odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane z tovarov a služieb, z ktorých nákupu bola daň odpočítaná, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti. Odberateľ tak bude povinný vykonať opravu odpočítanej dane v rozsahu neuhradeného záväzku v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od jeho splatnosti.

 

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Pre definovanie tzv. „nevymožiteľnej pohľadávky“ sa prestáva sledovať obdobie 12 mesiacov od splatnosti a ruší sa limit pohľadávky do výšky 300 eur. Namiesto toho, rozhodujúcim obdobím, ktoré po novom bude potrebné sledovať, bude uplynutie 150 dní odo dňa splatnosti pohľadávky. Po splnení časového kritéria uplynutia 150 dní od lehoty splatnosti bude následne potrebné sledovať výšku pohľadávky (či sa jedná o pohľadávku do výšky najviac 1000 eur vrátane dane alebo nad 1000 eur), od čoho sa následne bude odvíjať preukazovacia povinnosť dodávateľa.

 

Zrušenie registračnej povinnosti tuzemských subjektov, ak obrat na registráciu dosiahli výlučne z vybraných dodaní oslobodených od DPH

Novela zavádza výnimku z registračnej povinnosti tuzemských zdaniteľných osôb po prekročení zákonom stanoveného obratu, ak zároveň dosiahli obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb oslobodených podľa § 37 až § 39 (poisťovacie služby, oslobodený prenájom nehnuteľnosti, finančné služby). Reverzne sa zavádza aj možnosť zrušiť DPH registráciu, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat len z vyššie uvedených vybraných oslobodených činností podľa § 37 až § 39 zákona o DPH, a to aj pri prekročení obratu 49 790 eur za 12 kalendárnych mesiacov.

Viac informácií je dostupných po nahliadnutí do najnovšieho vydania Noviniek z nepriamych daní, ktoré je prístupné prostredníctvom odkazu uvedeného na konci tohto článku.

 

V tomto vydaní nájdete aj daňové aktuality z krajín: 

 • Bahrain: Schéma digitálnych známok pre cigarety predávané na lokálnom trhu
 • Belgicko: Nové pravidlá platia pre metódu priameho odpočtu DPH
 • Kanada: Je daň z predaja aplikovateľná aj na online gaming?
 • Európska únia:
  • SDEÚ striktne interpretuje požiadavky na fakturáciu pri aplikácii pravidla pre transakcie zjednodušeného triangulárneho obchodu.
  • Významné zmeny prichádzajú v balíku „DPH v digitálnom veku“ vrátane digitálneho zdieľania dát v reálnom čase
 • India: Vláda sa zapája do mnohostranného úsilia na podporu exportného priemyslu
 • Indonézia: Spresnilo sa oslobodenie ťažobných a vrtných činností od DPH
 • Medzinárodné správy: 
  • Súhrn medzinárodných daňových noviniek
  • Zmeny DPH/dane z tovarov a služieb na rok 2023
 • Holandsko: Zverejnený legislatívny návrh o nových oznamovacích povinnostiach, ako aj povinnosti viesť evidenciu.
 • Nový Zéland: Navrhnuté nové vykazovanie a zodpovednosť za GST pre koncertnú a zdieľanú ekonomiku
 • Nórsko: Zaviedla sa všeobecná povinnosť DPH pri cezhraničných B2C dodávkach neelektronických služieb
 • Omán: Poučenie z prvého roku DPH
 • Singapur: Uhlíkové kredity nepodliehajú dani z tovarov a služieb
 • Slovensko: Zmeny v zákone o DPH znižujú administratívnu záťaž a sadzbu DPH pri niektorých dodávkach
 • Španielsko: Zmeny v pravidlách používania a prenosu daňovej povinnosti, vrátenie DPH z nevymožiteľných pohľadávok
 • Spojené arabské emiráty: Nová vyhláška objasňuje a aktualizuje pravidlá DPH
 • Spojené štáty: Štáty vsádzajú na dane z príjmu poskytovateľov online hier a športových stávok

Prejdite na celé vydanie noviniek z nepriamych daní