Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Inovácia je v našej DNA
:

Inovácia je v našej DNA

20.04.2022

Na 21. apríl, ktorý je dňom osláv kreativity a inovácií #WCID (World Creativity and Innovation Day) je svet vyzvaný, aby prijal myšlienku, že inovácie sú nevyhnutné na využitie ekonomického potenciálu krajín. Inovácie a kreativita vložené do podnikania môžu poskytnúť nový impulz pre hospodársky rast. Môžu tiež dokonca poskytnúť riešenia niektorých najzásadnejších problémov, akými sú odstránenie chudoby a hladu.

Aj preto sa v BDO snažíme prostredníctvom inšpirácie, kreatívnych riešení a vytvorenia firemnej kultúry podnecujúcej otvorenosť mysle prinášať inovácie vo všetkom, čo robíme. Žijeme budúcnosťou a nazeráme na riešenia cez optiku nových trendov a nápadov. Jednoducho inovácia je v našej DNA.

 

„V tomto rýchlo sa meniacom svete neprestávame s investovaním do technológií v snahe pomôcť našim klientom. BDO je pokrokovo mysliacou organizáciou,“ Keith Farlinger, Global CEO, BDO

 

Prostredníctvom zavedených programov a komunitných aktivít poskytujeme príležitosti na rozvoj inovačných myšlienok (globálne a lokálne) a otvárame dvere nápadom do životaschopného nového podnikania. 

Ceníme si zapálenie a odhodlanie na ceste za inováciami a načúvame nápadom našich zamestnancov. Aj preto v radoch BDO vzniklo už niekoľko fungujúcich a životaschopných riešení, od jednoduchých ale vysoko-efektívnych aplikácií, cez zavedenie pokrokových nástrojov pre zlepšenie procesov až po unikátne technologické startupy.

 

Zaviazali sme sa vytvárať v rámci BDO pre ľudí príležitosti na rozvoj ich inovačných myšlienok, ako aj sprístupňovať pre nich cestu za čo najväčším úspechom.

 

Pandémia ešte viac zdôraznila potrebu posilniť naše úsilie na ceste k inováciám. Rozhodli sme sa preto intenzívne budovať optimálne podmienky pre udržateľnú inováciu v rámci našej organizácie v duchu myšlienky "Growing Business Together".

V súvislosti s touto ambíciou tak vznikla v rámci medzinárodnej siete BDO platforma, ktorá dáva všetkým členom BDO priestor rozvíjať svoje kreatívne a inovatívne nápady. Stačí mať otvorenú myseľ, nájsť a uchopiť dobrú myšlienku a my ju už pomôžeme zrealizovať. 

Nazrite na príklady inovatívnych riešení, ktoré BDO podporilo prostredníctvom vytvorenej platformy a akceleračného programu Seed Fund:

Riešenie, ktoré pomáha integrovať organizáciám udržtateľnosť do ich DNA. Organizácie tak vedia lepšie zvládať a čo najlepšie reagovať na rastúci tlak v otázke zodpovedného podnikania. Tento webový nástroj zhromaždí klientské dáta a po dokončení ich spracovávania vygeneruje personalizovanú správu s automatizovaným digitálnym poradenstvom pre zlepšenie synergie spoločnosti s požiadavkami na udržateľnosť. Obsahuje relevantné referenčné údaje, ktoré je možné zohľadniť, opatrenia, ktoré je možné prijať a tipy na ďalšiu podporu udržateľného rozvoja.

Pozri tu.

Iniciatíva, ktorou je BDO Smart & Sustainable Cities bola zahájená pred troma rokmi. Tento projekt združil globálnych odborníkov na témy udržateľného rozvoja, digitálnej infraštruktúry a súvisiaceho financovia PPP projektov (verejno-súkromných partnerstiev) a projektov ESG (sledujúcich udržtaľné environmentálne, sociálne a riadiace kritériá), ktorí vytvorili štrukturovaný prieskum orientovaný na udržateľnosť miest a obcí. Spracovaním výsledkov pomohol tento nástroj už množstvu miest v Belgicku, Kanade, Holandsku, Nórsku či Švajčiarsku.

Nástroj zameraný na diagnostiku možností prechodu k obnoviteľným zdrojom energie rozširuje odpoveď na otázku " Ako na zodpovedné podnikanie?". Transfer podnikania na ekologickejšie energie je megatrend, ktorý zmení fungovanie ekonomických systémov a spoločností. Vytvorili sme preto automatizovaný nástroj, ktorého výstupom pre spoločnosti je personalizovaná referenčná správa poskytujúca priamu spätnú väzbu o stave spoločnosti v otázke energetickej transformácie.

V oblasti energetickej transformácie vidíme 3 kľúčové determinanty, na ktoré budú spoločnosti skôr či neskôr nútené reagovať:

1. Zvýšenie požiadaviek na vykazovanie ESG zo strany investorov a zainteresovaných strán, čo v konečnom dôsledku v blízkej dobe ovplyvní správanie spoločností.

2. Rastúca potreba podávania správ o rizikách spojených s klímou - ako to stanovila Pracovná skupina pre zverejňovanie informácií o zmene klímy, čím sa iba podporuje étos „čo sa dá merať, to sa dá riadiť“.

3. Posledným, ale nemenej dôležitým determinantom je potreba znižovania emisií v celom dodávateľskom reťazci. Zavedením uhlíkových daní a ciel po celom svete dôjde pravdepodobne k narušeniu fungovania mnohých priemyselných odvetví a spoločností. 

Nástroj transferového oceňovania poháňaný AI, ktorý poskytuje globálnej komunite transferového oceňovania rámec a súpravu nástrojov pre projekty, návrhy a stanovovanie súladu s pravidlami.

E-learningový kurz navrhnutý tak, aby poskytoval základné znalosti pre činnosť organizácie v oblasti udržateľnosti a inovatívny mechanizmus zavádzania. 

​Riešenie navrhnuté na výpočet a vizualizáciu prínosov projektu RPA (Robotic process automation) pre vlastníkov služieb RPA, obchodných analytikov aj koncových používateľov.

Riešenie typu plug-and-play zlepšujúce rekonsiliáciu prostredníctvom automatizovaného zberu údajov ERP do šablón špecifických pre jednotlivé krajiny.

Porovnávací nástroj, ktorý firmám umožňuje hľadať softvérové ​​riešenie prispôsobené kritériám ich podnikania.

Hodnotiaci nástroj určený na odhaľovanie príležitostí na rekvalifikáciu/zvyšovanie zručností pomocou gamifikácie.

​​​​​​​​​​​Centralizované globálne úložisko zákonov o dani z príjmu právnických osôb, ktoré umožňuje pravidelné sledovanie všetkých daňových náležitostí od požiadaviek na dodržiavanie predpisov až po ich dodatky, monitorovanie stavu dodržiavania predpisov a identifikáciu rizík nedodržania predpisov.