Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Globálne štatistiky BDO za rok 2022
:

Globálne štatistiky BDO za rok 2022

12.12.2022

Silná globálna ekonomická aktivita v posledných 18 mesiacoch viedla k prudkému nárastu dopytu po globálnych službách BDO, a to vo väčšine obchodných línií a odvetví.

Investície BDO do kľúčových talentov, služieb a technológií poskytli kvalitný základ pre tento rast, rozvoj našich ľudí, ako aj pre poskytovanie trvalo udržateľných riešení zameraných na klienta.

BDO týmto oznamuje celkový kombinovaný príjem z poskytnutých služieb* vo výške 12,8 miliardy USD/11,8 miliardy EUR za finančný rok končiaci sa 30. septembra 2022, čo predstavuje medziročný rast o 12,1 % pri konštantných výmenných kurzoch (+20 % v USD, +8,76 % v r. EUR).
*vrátane exkluzívnych aliancií BDO

Najväčší vzrast zaznamenal americký región so silným nárastom tržieb až o +14,5 %. BDO v USA zároveň vykázalo rast výnosov o takmer 25 %. V Ázii a Tichomorí sa na väčšine našich trhov darilo veľmi dobre, a to aj napriek tomu, že kvôli pretrvávajúcim výzvam zdravotnej krízy a následným obmedzeniam zažíva Čína dočasne sploštenie rastu. V EMEA a najmä v Európe bol rast ovplyvnený pretrvávajúcimi geopolitickými problémami a konfliktmi. Zažívame stabilný a solídny rast na britskom a nemeckom trhu a sme radi, že náš strategický prístup viedol k zvýšeniu dôvery značky a jej rastu aj na iných trhoch vrátane Francúzska, Nórska a Izraela.

Chrániť a posilniť

V dnešnom svete založenom na údajoch sme neustále konfrontovaní s nedostatkom zdrojov. Táto situácia nás napokon priviedla k inému mysleniu a štýlu práce. Zaviazali sme sa investovať do špičkových technológií, digitálnej transformácie a nových služieb a tento prísľub nás postavil do pozície lídra na trhu. Naše firmy sú prepojené čoraz viac, čím sa naše napredovanie ešte zakcelerovalo: zdieľame zdroje na podporu klientov a sme odhodlaní spoločne rozvíjať podnikanie.

K výkonu BDO v roku 2022 sa vyjadril aj novovymenovaný globálny generálny riaditeľ Pat Kramer: „Vo svete ovládanom zmenami, v ktorom pôsobíme, nie je nič dôležitejšie ako chrániť a posilňovať BDO. Sme relevantní pre našich klientov. Vždy sa snažíme viesť ku kvalitným a klientsky orientovaným riešeniam. Pri dosahovaní nových míľnikov globálneho rastu, sme viac ako kedykoľvek predtým odhodlaní investovať do nášho podnikania a našich ľudí so skutočným globálnym myslením. BDO má silné základy, na ktorých budeme naďalej stavať a transformovať sa. Prijímeme zmeny, ktoré prídu a budeme pokračovať v investíciách do kvality, digitalizácie, technológií a talentu v prospech našich klientov a našich ľudí.“

Cesta transformácie 

Meniace sa prostredie prináša nové príležitosti. Čoraz globálnejší svet potrebuje kvalitné globálne služby vo všetkých obchodných líniách a odvetviach. Na čo najlepšiu podporu našich klientov budeme pokračovať v budovaní silnej a robustnej organizácie a zameriame sa na množstvo skutočne globálnych stratégií, ktoré sú nevyhnutné pri podpore našich klientov na ich vlastných transformačných cestách. Zameriame sa na audit, dane a poradenstvo, ale aj rovnako dôležité sledovanie rizík a kvality, na technológie, udržateľnosť, talent a množstvo ďalšíchh medzinárodných obchodných oblastí.

Jasné hodnoty

V BDO zostávame oddaní nášmu multidisciplinárnemu modelu. Zabezpečuje, že naši klienti dostanú najlepšie možné riešenia, podporované profesionálmi BDO, ktorí nesutále zdokonaľujú a prehlbujú svoje vedomosti o našom podnikaní a trhoch, na ktorých pôsobíme. Zachovaním dostatočnej veľkosti a rozsahu našej organizácie sa zabezpečí, že môžeme pokračovať v investícii do kvality a odstraňovaní potenciálnych rizík.

Sila účelu

Ako účelovo orientovanej organizácii sa nám darí lepšie. Naše PREČO – Ľudia pomáhajúci ľuďom – formuje to, s kým pracujeme a ako podporujeme našich kolegov, našich klientov a naše komunity. Tento účeľ sa odráža vo všetkom, čo robíme.

Naša okamžitá reakcia na vypuknutie vojny na Ukrajine je dôkazom nášho PREČO. S našimi ľuďmi ako našou najväčšou prioritou bol v priebehu niekoľkých dní vytvorený tím dobrovoľníkov, ktorí nepretržite pracovali na spoločnom ciely - dostať našich ukrajinských kolegov do bezpečia. Bol založený fond BDO Global Fund napĺňaní darmi od firiem BDO a našich ľudí. Zároveň sa BDO spolu s mnohými nadnárodnými organizáciami rozhodlo ukončiť svoju činnosť v Rusku a Bielorusku.

Aj vďaka tomuto úsiliu bolo BDO na Ukrajine schopné po prvých kritických týždňoch znova naštartovať a optimalizovať svoje aktivity, ako aj začať novú fázu rozvoja podnikania, vrátane dočasného modelu nearshoringu pre spoluprácu s firmami BDO v regióne.

Pat Kramer uzatvára: „Som mimoriadne hrdý na našu organizáciu a našich ľudí, ktorých neustály záväzok voči svojim klientom umožnil tohtoročný stabilný rast. BDO má jedinečnú kultúru a ukazuje sa, že naše PREČO má obrovskú silu. Posilňovanie našej kultúry je kľúčom k tomu, aby sme boli najlepší – pre našich ľudí, našich klientov a naše komunity.“