Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
:

Digitálna transformácia v zdravotnej starostlivosti

09.12.2021

Pandémia Covid-19 dokázala, že digitálna transformácia v zdravotníctve je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Prieskum BDO z novembra tohto roka zameraný na digitálnu transformáciu zdravotníctva ukázal, že až 60 % zdravotníckych organizácií pridalo do svojich plánov s ohľadom na Covid-19 aj digitálne projekty, pričom 42% svoje existujúce plány digitálnej transformácie značne urýchlilo.

Digitálna transformácia by mala v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zdravotníckej starostlivosti pre pacientov a zlepšiť finančnú stabilitu a pripravenosť zdravotníckych organizácií. Zdravotnícke organizácie aktuálne čelia intenzívnym tlakom na digitálnu transformáciu z viacerých frontov. V našej štúdii sme identifikovali niekoľko kľúčových digitálnych trendov, na ktoré sú zdravotnícke organizácie nútené reagovať:

  • Rastúci tlak na zdravotnícky systém - Úmerne s postupným starnutím populácie sa zvyšuje aj počet chronických ochorení a rastie dopyt po komplexnej a nákladnej zdravotnej starostlivosti. Do zložitej situácie zároveň vstupuje ďalší negatívny faktor, ktorým je napätá situácia na pracovnom trhu. 
  • Konzumerizácia - Pacienti sa čoraz viac menia na spotrebiteľov. Chcú byť zainteresovaní do kontroly ich zdravia, liečby a zdravotníckych dát. S rastúcimi očakávaniami však rastie aj tlak na ich plnenie.
  • Transformujúci sa trh zdravotnej starostlivosti - Zdravotná starostlivosť podlieha globalizácii a regionalizácii za účelom poskytovania čo najefektívnejšej staroslitovosti z hľadiska jej nákladovosti. Ako do sektora vstupujú noví komerční hráči a súkromné spoločnosti, dochádza tiež k zmene trhovej dynamiky.
  • Využitie príležitostí, ktoré so sebou prinášajú nové technológie a dáta - Manažment stojí pred výzvou správneho uchopenia a preklopenia dát do hodnotných informácií a reportov. Dátové spracovanie je pritom základným vstupom pre rozhodovacie algoritmy a umelú inteligenciu (AI), ktoré sú zásadným determinantom poskytovania zdravotníckych služieb s vysokou pridanou hodnotou.
  • Poskytovanie inteligentnej a vysokokvalitnej starostlivosti o pacienta - Výmena lekárskych informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, lekármi a pacientmi sa stáva čoraz zásadnejším faktorom pre poskytovanie efektívnej a vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti. Nové technológie, ako napríklad personalizovaná medicína, vzdialené monitorovanie, internet zdravotníckych vecí (IoT Medical) a domáca automatizácia (domotics) môže pre pacienta vytvoriť významnú pridanú hodnotu. 
  • Zameranie sa na súlad a zodpovednosť - Zdravotnícke organizácie čelia hrozbám v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou, regulačnými nariadeniami a prípadnými pokutami. Dopad na dobré meno organizácie, ale aj finančná škoda, ktorá môže zdravotníckym organizáciám po takejto neželanej udalosti vzniknúť môže ovplyniť celkovú stabilitu organizácie. Je preto dôležité, aby bolo zabezpečené transparetné fungovanie zdravotníckych organizácií, ktoré je v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, a ktoré zároveň dokáže odolávať prípadným kybernetickým útokom.

Všetky tieto digitálne trendy majú vplyv na celkovú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti organizácie. Tie budú skôr alebo neskôr nútené zapracovať do svojich stratégií aj rozhodnutia o digitálnej transformácii. Takáto stratégia môže byť v konečnom dôsledkom rozhodujúcou pre finančnú stabilitu a udržateľné fungovanie. 

Zrýchlené osvojenie novej technológie je však iba začiatok. Budúcnosť zdravotníctva je založená na digitálnych a automatizovaných dátach. Budúcnosť zdravotnej starostlivosti by mala priniesť digitálny nástroj v každom kroku zdravotnej starostlivosti a vzdialená lekárska starostlivoť by sa mala stať absolútnym štandardom. Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML) umožnia citlivejšiu, resp. detajlnejšiu starostlivosť o pacienta, zatiaľ čo automatizácia prinesie významnú úsporu času a nákladov. Robustná dátová analýza podporí rozvojovú stratégiu poskytovateľov zdravotnícke starostlivosti a dosiahnutie jej kľúčových cieľov.

So správnou digitálnou transformáciou môžu zdravotnícke organizácie značne navýšiť úroveň poskytovanej starostlivosti, a teda aj skúsenosti a spokojnosť jej prijímateľa - pacienta. 

O tom, ako sa posunúť digitálnu stratégiu k digitálnej transformácii sa dočítate viac v priloženej publikácii: