Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • BDO Transferové oceňovanie
:

BDO Transferové oceňovanie

07.07.2022

Original content provided by BDO

V posledných rokoch sa zvýšil tlak na daňové oddelenia nadnárodných spoločností (MNE) a nezostali ušetrené ani tímy transferového oceňovania. Tvárou v tvár potrebe urobiť viac za menej, v spojení so stále narastajúcou kontrolou zo strany daňových úradov, sa transferové oceňovanie a medzinárodné daňové plánovanie stalo vyvážením príležitosti a rizika.

Tím BDO pre transferové oceňovanie má skúsenosti s poskytovaním pomoci spoločnostiam pri hľadaní riešení ich vnútropodnikových problémov životného cyklu. Naši experti spolupracujú s nadnárodnými spoločnosťami, aby identifikovali najpálčivejšie problémy na vyriešenie a spolupracovali pri sústredení zdrojov tam, kde to má najväčší vplyv.  


Novinky zo sveta transferového oceňovania

Nadnárodná spoločnosť so sídlom v USA súhlasila so zaplatením 1,3 miliardy EUR vrátane 520 miliónov EUR vo forme pokút a 737 miliónov EUR vo forme nezaplatených daní, aby urovnala dlhodobý daňový spor, ktorý sa točí okolo obvinení, že spoločnosť znížila svoju daňovú povinnosť vo Francúzsku o prevod poplatkov prijatých od svojich francúzskych franšíz ako licenčné poplatky zaplatené korporátnej jednotke v Luxembursku. 

Projekt OECD zameraný na daňové výzvy vyplývajúce z digitálnej ekonomiky, ktorý v uplynulom roku takpovediac spútal medzinárodných odborníkov v oblasti daní a transferového oceňovania, si v poslednom období pripísal sériu neúspechov. Ako prvé prišlo vyjadrenie generálneho tajomníka OECD Matthiasa Cormanna, že plánované spustenie prvého piliera globálnej daňovej dohody OECD, ktorý by prerozdelil práva na zdanenie časti ziskov najväčších korporácií do trhových jurisdikcií, sa pravdepodobne neuskutoční v rámci pôvodného harmonogramu implementácie do roku 2023. Nasledovalo oznámenie Spojeného kráľovstva, že implementácia druhého piliera v Spojenom kráľovstve bude taktiež odložená, takže sa bude vzťahovať iba na účtovné obdobia začínajúce 31. decembra 2023 alebo neskôr. O niekoľko dní neskôr mala táto séria neuskutočnených zámerov pokračovanie, keď sa ministri financií EÚ nedohodli na prijatí smernice o implementácii pravidiel druhého piliera Global Anti-Base Erosion (GloBE) a zavedení globálnej minimálnej dane 15 % pre nadnárodné spoločnosti. Cormann sa  tiež vyjadril, že pravidlá prvého piliera „s najväčšou pravdepodobnosťou ukončia praktickú implementáciu do roku 2024“. V práci na formulovaní vzorových pravidiel implementácie prvého piliera sa však naďalej pokračuje a OECD vydalo ďalšie dva dokumenty na verejnú konzultáciu. 

 

„V súvislosti s niektorými technickými aspektmi stále prebiehajú zložité diskusie,“ vysvetlil Cormann.

 

Hoci v EÚ, USA a iných jurisdikciách stále prebiehajú na domácej pôde legislatívne snahy o implementáciu globálnej minimálnej dane z druhého piliera, nadnárodné spoločnosti by sa mali pripraviť na možnosť prijatia pravidiel aspoň v niektorých jurisdikciách už začiatkom roku 2023. Prijatie nových pravidiel minimálnej dane iba vo vybraných jurisdikciách môže zároveň spôsobiť zvýšený tlak v ďalších jurisdikciách, ktoré sa budú snažiť vyhnúť strate daňových príjmov v prospech tých jurisdikcií, ktoré takúto daň už implementovali.

OECD pokračovala vo vydávaní dokumentov na verejné pripomienkovanie, pričom vydala dva konzultačné dokumenty týkajúce sa daňovej istoty: Rámec daňovej istoty pre "amount A" a daňovú istotu pre otázky súvisiace s "amount A" v rámci prvého piliera. K dokumentom vydaným 27. mája bolo potrebné predložiť pripomienky najneskôr do 10. júna. Prijaté pripomienky už boli zverejnené.

Ústredným prvkom "amount A" je inovatívny rámec daňovej istoty, ktorý zaručuje pre dotknuté skupiny istotu vo všetkých aspektoch nových pravidiel vrátane vylúčenia dvojitého zdanenia. Eliminuje sa tak riziko nekoordinovanej činnosti v oblasti dodržiavania predpisov potenciálne v každej jurisdikcii, kde má skupina príjmy, ako aj zložitý a časovo náročný proces eliminácie výsledného dvojitého zdanenia. Rámec daňovej istoty zahŕňa množstvo prvkov určených na riešenie rôznych potenciálnych rizík, ktoré predstavujú nové pravidlá: preskúmanie rozsahu istoty, predbežné preskúmanie istoty a komplexné preskúmanie istoty. 

Poľský prezident Andrzej Duda podpísal 8. júna 2022 príkaz na predĺženie lehoty na predloženie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Lehoty na podanie informačného výkazu o transferovom oceňovaní a vyhlásenia o vypracovaní lokálnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu sa predlžujú do 30. septembra 2022, ak štandardná lehota uplynie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022, a o tri mesiace, ak uplynie štandardná lehota medzi 1. júlom 2022 a 31. decembrom 2022.
Lehota na prípravu hlavného súboru sa tiež predĺžila na tri mesiace po predĺženej lehote opísanej vyššie.  

Portugalské daňové úrady 26. novembra 2021 zverejnili nariadenie č. 268/2021, ktorým sa okrem iného zaviedli zmeny v požiadavkách krajiny na dokumentáciu transferového oceňovania. Podľa nových pravidiel sú daňovníci povinní vyhotoviť štandardnú alebo zjednodušenú dokumentáciu o transferovom oceňovaní do 15. dňa siedmeho mesiaca po skončení fiškálneho roka - alebo do 15. júla, ak sa fiškálny rok zhoduje s kalendárnym rokom.  

Divízia zdaňovania v New Jersey 16. júna oznámila, že zavedie dobrovoľnú Iniciatívu transferového oceňovania, ktorá bude prebiehať od 15. júna 2022 do 2. marca 2023, ktorej cieľom je urýchliť vyriešenie medzipodnikových cenových problémov. Vzhľadom na konkrétne ustanovenia podnetu by však daňovníci mali postupovať opatrne. Prečítajte si celé upozornenie.

Britský HMRC nedávno zverejnil štatistiky transferového oceňovania a dane z odklonených ziskov (DPT) na roky 2020 – 2021, ktoré zahŕňajú informácie o dodatočnom zdaňovaní, trvaní záväzkov a počte otvorených/vyrovnaných záväzkov s daňovníkmi. Údaje jasne naznačujú trend smerom k zvýšenej aktivite v oblasti dodržiavania predpisov, s väčším počtom zapojení, čo vedie k dlhším časom riešenia a vyšším daňovým výnosom.

 

Pre viac informácií kliknite sem.