Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • BDO NEWS

    Transferové oceňovanie

:

BDO News - Transferové oceňovanie

02.01.2023

Original content provided by BDO

OECD zverejnila štatistiky MAP

OECD zverejnila 22. novembra 2022 štatistiku procedúry vzájomnej dohody (MAP) za kalendárny rok končiaci k 31. decembru 2021. Štatistika MAP za rok 2021 ukazuje, že v roku 2021 bolo uzavretých podstatne viac prípadov MAP ako v roku 2020, pričom v oblasti transferového oceňovania bolo zaznamenaných o 22 % viac uzatvorených prípadov. OECD dospela k záveru, že príslušné orgány dokázali v roku 2021 uzavrieť viac prípadov vďaka väčšiemu využívaniu virtuálnych stretnutí, uprednostňovaniu jednoduchších prípadov a lepšej spolupráci pri kolektívnom riešení spoločných problémov, ktoré by sa dali uplatniť vo viacerých prípadoch MAP.
 

V roku 2021 bolo zároveň v porovnaní s rokom 2020 otvorených o takmer 10,5% nových prípadov MAP menej. Tento pokles je pripisovaný výraznému zníženiu počtu otvorených nových prípadov transferového oceňovania. Menej pozitívne výsledky zo štatistiky MAP ukázali, že prípady stále trvajú dlhý čas. Uzavretie prípadov transferového oceňovania v roku 2021 trvalo v priemere 32 mesiacov, čo je v porovnaní s 35 mesiacmi v roku 2020 stále nedostatočný pokrok.

.
OECD tiež zverejnila víťazov MAP awards za rok 2021Ocenenie za najkratší čas pri uzatváraní prípadov transferového oceňovania si pripísalo Španielsko, za najmenší podiel prípadov spred roka 2016 v konečnej inventúre bola ocenená Kanda a Írsko spolu s Novým Zélandom získalo ocenenie za najefektívnejší "caseload management", a teda riadenie počtu prípadov a rozloženia ich záťaže. Ocenenie pre dvojicu jurisdikcií, ktoré najefektívnejšie riešili svoje spoločné prípady transferového oceňovania, získalo Francúzsko a Spojené štáty americké. Napokon, ocenenie pre jurisdikciu, ktorá dosiahla najväčšie zlepšenie získalo Nemecko, ktoré v porovnaní s rokom 2020 uzavrelo ďalších 144 prípadov s pozitívnymi výsledkami.

 

Kroky v prvom a druhom piliery pribúdajú

Pokrok na prvom pilieri pokračuje, aj keď možno pomalším tempom. OECD vydala 8. decembra dokument verejnej konzultácie o sume B prvého piliera, v snahe zjednodušiť a zefektívniť proces oceňovania základných marketingových a distribučných aktivít v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Dokument stanovuje hlavné prvky návrhu sumy B – rozsah pravidiel, metódy tvorby cien a aktuálny stav diskusií o implementačnom rámci. Na rozdiel od predchádzajúcich konzultačných dokumentov k prvému pilieru tento dokument kladie špecifické otázky týkajúce sa množstva nevyriešených otázok.

Na rozdiel od sumy A prvého piliera nie je suma B pri uplatňovaní obmedzená na nadnárodné subjekty (MNE) nad určitými hranicami ziskovosti alebo príjmov. Čiastka B, s výnimkou distribúcie komodít a nehmotného tovaru, by sa mala skôr vzťahovať na tie nadnárodné podniky, ktoré vykonávajú „rutinné“ distribučné činnosti.

Konzultačný dokument zároveň navrhuje, aby suma B pokrývala distribúciu hmotného tovaru, ale mohla byť rozšírená o napríklad o softvér alebo iný digitálny tovar.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky ku konzultačnému dokumentu predložiť najnejskôr do 25. januára 2023.

 

Nové správy pribúdajú aj k projektu OECD o zdaňovaní digitálnej ekonomiky. Nedávne oznámenie z 12. decembra informovalo o dosiahnutí dohody medzi členskými štátmi EÚ s odporúčaním, aby Rada Európskej únie prijala navrhovanú smernicu druhého piliera, ktorá má zabezpečiť globálnu minimálnu úroveň zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii.

 

V tomto vydaní sa dočítate aj o:

  • OECD: OECD zverejnila verejný konzultačný dokument o sume B prvého piliera
  • EÚ: Súdny dvor Európskej únie ukončil dlhotrvajúci spor medzi Luxemburskom a Fiat Chrysler o transferovom oceňovaní
  • Malta:  Malta zaviedla dlho očakávané pravidlá transferového oceňovania zverejnené ako Právne oznámenie 284 z roku 2022
  • Nemecko: Nemecko zverejnilo konečný návrh zákona o verejnom podávaní správ podľa jednotlivých krajín do vnútroštátneho práva
  • Spojené kráľovstvo: Požiadavky na dokumentáciu transferového oceňovania sa približujú k realite
  • Čína: Colné a daňové úrady v Šen-čene v Číne spoločne vydali oznámenie o spoločnom riadení transferového oceňovania tovaru dovážaného zo zámorských spriaznených strán
  • Južná Afrika: Sieť transferového oceňovania sa rozšírila zavedením koncepcie pridružených podnikov

Prejdite na celé vydanie noviniek v oblasti transferového oceňovania