Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • BDO Daňové novinky - Vydanie 64
:

Daňové novinky - Vydanie 64

29.11.2022

Original content provided by BDO

Corporate Tax News - Daňové novinky uzatvárajú rok 2022 dvoma hlavnými článkami z Holandska: dočasnou daňou z neočakávaných ziskov spoločností v sektore plynu, ropy a uhlia a zaujímavým rozhodnutím Najvyššieho súdu o statickom verzus ambulantnom prístupe k výkladu daňových zmlúv.

 

Vláda chce uvaliť dodatočné odvody na firmy, ktoré neúmerne profitovali z výrazne zvýšených cien energií. Príjmy z neočakávanej dane sa odhadujú na 3,2 miliardy EUR a použili by sa (okrem iného) na pokrytie nákladov na kompenzačné opatrenia pre domácnosti. Neočakávané odvody by sa uplatňovali iba na (fiškálny) rok 2022 a vychádzajú z nedávneho nariadenia EÚ, ktoré zavádza dočasnú neočakávanú daň a nariaďuje zníženú spotrebu elektriny.

Holandský najvyšší súd 14. októbra 2022 zverejnil rozhodnutie o tom, či definíciu „zamestnávateľa“ v komentári k Modelovej zmluve OECD z roku 2010 možno použiť na výklad daňovej zmluvy medzi Holandskom a Nemeckom z roku 1959. Podľa súdu definíciu z komentára OECD prijatého po podpise zmluvy možno použiť len vtedy, ak predstavuje objasnenie alebo vysvetlenie definície (t. j. v komentári platnom v čase uzavretia zmluvy bol podpísaný). Ak sa odchyľuje od definície v čase podpisu zmluvy alebo ak sa text zmluvy odchyľuje od vzorovej zmluvy OECD, komentár OECD nemožno použiť na výklad definície v zmluve.

 

Európska únia

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu o svojom návrhu na zavedenie spoločného súboru pravidiel pre skupiny EÚ pôsobiace cezhranične na výpočet ich zdaniteľného základu spolu s dohodou o spôsobe rozdelenia ziskov medzi členské štáty EÚ na základe vzorca. SDEÚ vydal dve dôležité rozhodnutia: jedno o dlhotrvajúcej kauze Fiat-u týkajúcej sa potenciálnej štátnej pomoci z Luxemburska a druhé o nemeckom prípade týkajúcom sa schopnosti členského štátu nepovoliť odpočet konečných strát, ktoré utrpel zahraničný PE.

Dňa 4. októbra sa konalo formálne zasadnutie Rady ECOFIN, počas ktorého sa ministri financií snažili dosiahnuť konsenzus o návrhu smernice EÚ o druhom pilieri, ktorá by implementovala pravidlá druhého piliera proti globálnej erózii základov a zaviedla celosvetovú minimálnu daň vo výške 15 %. Podľa práva EÚ musí byť smernica týkajúca sa daňových právnych predpisov schválená jednomyseľne; počas zasadnutia Rady ECOFIN 17. júna, keď Maďarsko vetovalo návrh, sa nedosiahla politická dohoda (predchádzajúce informácie nájdete v globálnom daňovom upozornení z 20. júna 2022). Spôsob, akým môžu byť pravidlá implementované, je v súčasnosti nejasný.

 

Vlády Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska a Španielska zverejnili 9. septembra 2022 spoločné vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdzujú svoj záväzok implementovať pravidlá druhého piliera OECD od roku 2023. Vyhlásenie odznelo počas tlačovej konferencie na neformálnom hospodárskom stretnutí EÚ a Rady pre finančné záležitosti (ECOFIN) v Prahe. Krajiny majú v úmysle implementovať pravidlá druhého piliera jednostranne, ak sa v najbližších týždňoch nepodarí dosiahnuť konsenzus EÚ.

 

Francúzsky finančný návrh zákona na rok 2023 zahŕňa zavedenie neočakávanej dane a opätovné zavedenie štedrého daňového zvýhodnenia pre MSP, ktoré vykonávajú energeticky účinné renovácie svojich budov.

Írsky finančný návrh zákona obsahuje opatrenia, ktoré neboli zahrnuté v oznámeniach o rozpočte, a vynecháva niektoré opatrenia, ktoré tam boli zahrnuté. Očakáva sa, že oba zákony budú prijaté do konca roka.

Poľsko má za cieľ do konca roka 2022 dokončiť pravidlá na implementáciu DAC 7 (nové pravidlá EÚ o daňovej transparentnosti na digitálnych platformách) do domáceho práva a článok Spojeného kráľovstva, ktorý sa zaoberá návrhmi nariadení, ktoré zavedú do platnosti zdieľanie údajov pre koncertnú ekonomiku.

 

Ázijsko-pacifická oblasť

Pokiaľ ide o ázijsko-pacifickú oblasť, Kambodža objasnila dokumentáciu potrebnú na doloženie nezávislej úrokovej sadzby na pôžičky spriaznených osôb a sadzby, ktoré sa majú použiť pri takýchto transakciách.

Čína poskytla dočasné vylepšené výhody s cieľom povzbudiť podniky v oblasti špičkových technológií, aby sa zapojili do technologických inovácií a modernizácie svojich zariadení, a umožnila vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj. V rámci hongkonského navrhovaného režimu FSIE sa vykonávajú ďalšie úpravy s cieľom riešiť obavy EÚ. Úrokové výnosy a kapitálové zisky získané nerezidentmi z kórejských vládnych dlhopisov a menových stabilizačných dlhopisov sú vyňaté do konca roka 2022.

Malajzijský rozpočet potvrdzuje, že krajina zavedie 15 % celosvetovú minimálnu daň v rámci druhého piliera v roku 2024, ako aj kvalifikovanú domácu daň. minimálna dobíjacia daň.

 

Latinská Amerika

A v Latinskej Amerike, keď sa brazílske prezidentské voľby už skončili, si budeme musieť počkať na to, ako nový prezident posunie svoj ambiciózny program v oblasti dane z príjmu a reformy DPH vpred.

 

Okrem iného v tomto vydaní nájdete:

 • Argentína: Režim povinného zverejňovania pozastavený do konca roka 2022
 • Austrália: Rozpočet na roky 2022 – 2023 zahŕňa opatrenia ovplyvňujúce nadnárodné spoločnosti vrátane zmien pravidiel pre podkapitalizáciu
 • Brazília: Povolebná daňová reforma: Čo môžeme očakávať?
 • Kambodža: Pokyny vydané pre pôžičky spriazneným osobám
 • Čína: Nové dočasné stimuly na podporu vedeckých a technologických inovácií
 • Európska únia: Francer: Opatrenia v oblasti dane z príjmu právnických osôb v návrhu zákona o financovaní v roku 2023
  • Európska komisia žiada o informácie o BEFIT
  • Luxembursko: Súdny dvor EÚ nerozhodol o žiadnej štátnej pomoci v prípade Fiat
  • Do zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely boli pridané tri jurisdikcie
  • Nemecko: SDEÚ rozhodol v prospech Nemecka o odpočte konečnej straty PE
  • Päť členských štátov vydáva vyhlásenie o jednostrannej implementácii piliera 2
 • Hongkong: Návrh zákona o navrhovanom režime FSIE, ktorý sa má ďalej revidovať, aby sa riešili obavy EÚ
 • Írsko:
  • Zverejnený návrh zákona o financiách 2022
  • Rozpočtové opatrenia na rok 2023 ovplyvňujúce podniky
 • Kórea: Oslobodenie od dane pre úroky a kapitálové zisky nerezidentov a kľúčové podnikové opatrenia na rok 2023
 • Malajzia: Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa dane z príjmu právnických osôb v rozpočte na rok 2023
 • Holandsko:
  • Najvyšší súd používa statický prístup k výkladu starej zmluvy s Nemeckom
  • Jednorazová neočakávaná daň, ktorá sa má uvaliť na spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá do roku 2022
  • Najdôležitejšie návrhy týkajúce sa daní v rozpočte na rok 2023
  • Začala sa konzultácia o zákone o minimálnej dani z roku 2024 (druhý pilier)
 • Poľsko: Pravidlá implementácie DAC 7 sa pripravujú
 • Singapur: Administratívna úľava pre príspevky zamestnávateľa do povinných dôchodkových/zaopatrovacích fondov sa má zrušiť
 • Južná Afrika: Navigácia v logistike zníženia sadzby dane z príjmu právnických osôb
 • Thajsko: Väčšie zameranie na medzinárodný obchod
 • Veľká Británia:
  • Jesenné vyhlásenie: čo môžeme očakávať?
  • Daňová transparentnosť je pre koncertnú ekonomiku o krok bližšie
  • Mini rozpočtové opatrenia zahŕňajú zrušenie plánovaného zvýšenia sadzby dane z príjmu právnických osôb
 • Spojené štáty americké: Čo znamená nový podnikový AMT pre vašu firmu

Rozsiahlejšie informácii a celú správu nájdete TU