This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Politika kvality

Politika kvality

Vzťah ku klientom

Základným pilierom našej práce je flexibilita a otvorenosť k požiadavkám klienta. Chápeme potreby našich klientov, snažíme sa uspokojovať ich individuálne požiadavky a prekonávať ich očakávania. Zároveň sme však zásadoví a neoblomní pri dodržiavaní kvality produktov až po fázu realizácie. Každá z našich výstupných správ podlieha viacnásobnému screeningu kvality. 

Trvalo hľadáme a využívame možnosti monitorovania a dosahovania spokojnosti našich klientov. Chceme poskytovať komplexné služby v širokom sortimente a vo vysokej kvalite. Podporujeme budovanie vzťahov s klientmi na princípoch vzájomnej rovnocennosti, stability a dôvery. 

Dôkazom profesionality našich zamestnancov a kvality ponúkaných produktov je spokojnosť klientov, ktorá sa prejavuje v dlhodobej spolupráci. 

Vzťah k zamestnancom

Naše produkty sú postavené predovšetkým na vedomostiach a skúsenostiach našich ľudí. Preto je pre nás samozrejmosťou venovať maximálnu pozornosť a energiu zvyšovaniu kvality ľudských zdrojov. Každý z našich zamestnancov prechádza viacstupňovým procesom interných aj externých školení. Formálnosť a šablónovitosť u nás nemá miesto. Podporujeme tvorivého ducha, pretože veríme, že „veľkolepá myšlienka sa nikdy nestratí“. 

Pestujeme lojálny vzťah zamestnancov k našej spoločnosti, aby aktívne spoluvytvárali jej pozitívny imidž. Za účelom udržania kvalitného tímu zabezpečujeme stabilné pracovné, ako aj sociálne podmienky.

Vzťahy s dodávateľmi

So svojimi dodávateľmi máme dlhodobé vzťahy. Sme si vedomí toho, že sme na sebe závislí, a len vzájomne prospešný vzťah umocňuje schopnosť obidvoch strán vytvárať hodnotu.