Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
  • Politika kvality

Politika kvality

Vzťah ku klientom

Základným pilierom našej práce je flexibilita a otvorenosť k požiadavkám klienta. Chápeme potreby našich klientov, snažíme sa uspokojovať ich individuálne požiadavky a prekonávať ich očakávania. Zároveň sme však zásadoví a neoblomní pri dodržiavaní kvality produktov až po fázu realizácie. Každá z našich výstupných správ podlieha viacnásobnému screeningu kvality. 

Trvalo hľadáme a využívame možnosti monitorovania a dosahovania spokojnosti našich klientov. Chceme poskytovať komplexné služby v širokom sortimente a vo vysokej kvalite. Podporujeme budovanie vzťahov s klientmi na princípoch vzájomnej rovnocennosti, stability a dôvery. 

Dôkazom profesionality našich zamestnancov a kvality ponúkaných produktov je spokojnosť klientov, ktorá sa prejavuje v dlhodobej spolupráci. 

Vzťah k zamestnancom

Naše produkty sú postavené predovšetkým na vedomostiach a skúsenostiach našich ľudí. Preto je pre nás samozrejmosťou venovať maximálnu pozornosť a energiu zvyšovaniu kvality ľudských zdrojov. Každý z našich zamestnancov prechádza viacstupňovým procesom interných aj externých školení. Formálnosť a šablónovitosť u nás nemá miesto. Podporujeme tvorivého ducha, pretože veríme, že „veľkolepá myšlienka sa nikdy nestratí“. 

Pestujeme lojálny vzťah zamestnancov k našej spoločnosti, aby aktívne spoluvytvárali jej pozitívny imidž. Za účelom udržania kvalitného tímu zabezpečujeme stabilné pracovné, ako aj sociálne podmienky.

Vzťahy s dodávateľmi

So svojimi dodávateľmi máme dlhodobé vzťahy. Sme si vedomí toho, že sme na sebe závislí, a len vzájomne prospešný vzťah umocňuje schopnosť obidvoch strán vytvárať hodnotu.