Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 • Čínske spoločnosti podnikajúce na Slovensku

Čínske spoločnosti podnikajúce na Slovensku

中国企业在斯洛伐克做生意

Pre mnoho čínskych spoločností sa Slovensko stáva čoraz atraktívnejšou krajinou pri ich vstupe na európsky trh. Vieme Vám poskytnúť komplexné služby v oblasti založenia spoločnosti na Slovensku tak, aby Vaše podnikanie na Slovensku bolo úspešné.
作为开拓欧洲市场的出发点,斯洛伐克在越来越多的中国企业眼中,变得越发有吸引力。本所可以支持贵方在斯洛伐克所有与成立和创建一家企业相关的事务,并且助您在斯洛伐克取得生意上的成功。

Vieme Vám poradiť v nasledovných oblastiach:
本所可以在以下事务上为贵方提供咨询:

 • Založenie spoločností 
 • 公司成立
 • Akvizícia spoločností
 • 企业收购
 • Primárna emisia akcií čínskych spoločností na burze
 • 中国企业在证交所上市

Založenie spoločností
公司成立

Medzi služby v oblasti založenia spoločností na Slovensku patria nasledovné:
本所在斯洛伐克的公司成立服务包括:
Poradenstvo v oblasti výberu vhodnej právnej formy
公司形式选择咨询
Podpora pri samotnom založení spoločností (príprava zmlúv, registrácia spoločnosti na miestnych príslušných úradoch)
公司成立支持(起草合同、在相关地方政府部门注册)
Návrh a následná príprava podnikateľského plánu
商业计划的设计和审查
Podpora pri získavaní povolenia na pobyt a pracovného povolenia
协助获取居住许可证和工作许可证
Poradenstvo a audit v oblasti informačných systémov a bezpečnosti informačných technológií
EDP系统和IT安全的咨询和审计
Daňové poradenstvo
日常税务咨询

Daňové a poradenské služby
日常税务和咨询服务

Pomôžeme Vám s administratívnym a legislatívnym procesom formovania spoločnosti tak, aby to splnilo Vaše očakávania.

Radi vám pomôžeme so zriadením bankového účtu, vyhľadaním vhodnej lokality pre Vaše podnikanie a ako aj s ostatnými súvisiacimi záležitosťami.

Poskytujeme taktiež služby v oblasti vedenia účtovníctva v čínskom jazyku. Nakoľko v Číne musia byť audity vykonávané nezávislou spoločnosťou, radi Vám pomôžeme s jej výberom.

Ponúkame poradenstvo v otázkach zdaňovania vyslaných pracovníkov a príslušného pracovného práva.

Poskytujeme poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa daní, ktoré vyplývajú z Vašej činnosti v Číne - vrátane priamych a nepriamych daní (dane z príjmov právnických osôb, DPH, spotrebných daní, ako aj ďalších špecifických daní a poplatkov) ako aj dane zo mzdy (daň zo mzdy a príspevok na sociálne zabezpečenie a do bytového fondu). Poskytneme Vám podporu pri príprave daňových priznaní a zároveň Vám poradíme pri realizácii platieb.

Ponúkame poradenstvo v otázkach dane z prevodu nehnuteľnosti.

Môžeme poskytnúť poradenstvo týkajúce sa predpisov v oblasti kontroly výmenných kurzov.

本所可以在公司成立的法律和行政过程中为贵方提供全程指导,包括推荐符合贵方需求的公司结构。

本所可以帮助开立银行账户,寻找当地办公地址以及所有相关事务。
本所可以提供中文的账簿管理和会计记录服务。在中国,审计必须要由一家独立事务所完成,本所可以协助贵方选择该类事务所。

本所可以提供外派雇员税务和地方劳动法咨询。

所有贵方在中国经营产生的税务事务,本所均可提供咨询服务,包括直接和间接税务(企业所得税、增值税、营业税、消费税、堤防费、城市维护和建设税、教育附加费和地方教育附加费)以及工资税(雇佣税、社会保险和住房公基金)。本所可以协助贵方完成和提交相关报税表,并且通知贵方需缴纳款项。

本所提供印花税咨询。

Naše služby zahŕňajú: 

本所提供外汇管制规定咨询。

 • Administratíva spoločností
 • 公司秘书

          • Formovanie spoločnstí
          •公司组建
          • Vypĺňnanie požadovaných dokumentov pre príslušné štátne orgány
          •上报相关政府部门

 • Registrácie
 • 注册

          • Registrácia na príslušných úradoch
          •在相关政府部门注册
          • Registrácia pre daň z príjmov právnických osôb
          •企业所得税
          • Registrácia pre DPH
          •增值税
          • Registrácia pre zrážkovú daň
          •工资代扣所得税
          • Registrácia pre účely sociálneho a zdravotného zabezpečenia
          • 社会保险

 • Vedenie účtovníctva
 • 记账
 • Spracovanie miezd
 • 发薪
 • Príprava účtovnej závierky
 • 财务报表
 • Audit
 • 审计

          • Požiadavky v nadväznosti na veľkosť a typ podnikania
          • 因经营领域和规模所致的其他要求

 • Príprava daňových priznaní
 • 纳税申报x

Akvizícia spoločností
公司收购

Naše služby pri prevzatí alebo akvizícii podielov v spoločnostiach na Slovensku:
对于收购或购买斯洛伐克公司的股权,本所提供以下服务:

 • Valuácie spoločností, vykonanie previerok (tzv. due diligence) a transakčné poradenstvo
 • 公司估值、尽职调查、兼并与收购咨询
 • Navrhnutie daňovo-efektívnych štruktúr pri akvizícii spoločností
 • 收购结构税务优化
 • Podpora pri akvizícii a predaji spoločností
 • 收购和公司出售支持

Primárna emisia akcií čínskych spoločností na burze
中国企业在当地证交所上市

Naše služby v súvislosti so zaknihovaním čínskych spoločností na burze:
本所为中国企业在当地证交所上市提供以下服务:

Pred emisiou akcií
上市前

 • Reorganizácia interných a externých výkazov v súlade s požiadavkami londýnskej burzy
 • 整编内部和外部报告以符合伦敦证交所的要求
 • Implementácia manažérskych informačných systémov
 • 管理信息和风险管理系统的实施
 • Výber sponzora/poradcu
 • 选择保荐人/指定顾问
 • Preskúmanie daňovej štruktúry
 • 税务结构审查
 • Implementácia opcie na odpredaj akcií
 • 认股权方案的实施

Služby sprevádzajúce primárnu emisiu akcií
陪同上市

 • Identifikácia vhodných členov správnej rady
 • 确认适合的非执行董事
 • Vykonanie finančnej previerky (tzv. due diligence), vrátane vypracovania komplexnej správy za obdobie posledných troch rokov.
 • 进行可能需要的财务尽职调查,包括长文式报告、运营资本报告以及最近三年的财务报表报告