Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
  • Ochrana osobných údajov

    BDO správa 2023

:

Ochrana osobných údajov

30.01.2023

Original content provided by BDO

Legislatíva na ochranu osobných údajov, ako aj podnikových a klientských dát prechádza po celom svete neustálymi zmenami. Nedávny vývoj, ako napríklad Štít na ochranu osobných údajov medzi EU a USA, čínsky zákon o ochrane osobných údajov a meniace sa prostredie amerických zákonov na ochranu súkromia zasiahol organizácie všetkých veľkostí.

 

Situácia na Slovensku z pohľadu legislatívy

Dňa 11. júla 2022 zverejnil Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej ÚOOÚ) Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 s tým, že od 1. januára do 31. decembra 2021 bolo ukončených 61 kontrol spracúvania osobných údajov, z ktorých 19 bolo začatých v roku 2021 a 42 v predchádzajúcom období. Najčastejšie zaznamenané porušenie súviselo s právnym základom spracúvania, rozporom so zásadou integrity a dôvernosti, ako aj neprijatím vhodných bezpečnostných opatrení zo strany spracovateľov.

V Slovenskej republike sa začalo prvé koordinované vynucovacie opatrenie s podporou Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB). ÚOOÚ sa spolu s ďalšími 21 správnymi úradmi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) zapojí do spoločného mapovania využívania cloudových služieb verejným sektorom. Toto opatrenie je výsledkom rozhodnutia EDPB z októbra 2020 o vytvorení rámca koordinovaného presadzovania (CEF), ktorého cieľom je modernizovať presadzovanie a spoluprácu medzi správnymi orgánmi.

 

Medzinárodná legislatíva

Hoci si väčšina organizácií dôležitosť dodržiavania súladu s ochranou osobných údajov plne uvedomuje, snahu o zabezpčenie im v mnohých prípadoch sťažuje zápas so získaním kvalifikovaného odborného personálu, nastavením procesov, či zabezpečením technológií potrebných na efektívnej riadenie globálnych programov dátového zabezpečenia spoločnosti. Spolu so zvýšeným bezpečnostným rizikom v dôsledku kybernetických útokov a ransomvéru je pre organizácie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zlepšiť a udržiavať svoje programy na ochranu osobných údajov na vysokej úrovni. Problém však často nastáva pri nájdení správneho a predovšetkým účinného riešenia globálnej mozaiky povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

BDO preto k problematike ochrany osobných údajov na ročnej báze publikuje

  • Privacy Insights Whitepaper,
  • Global Privacy Resources Guide
  • PrivacyWatch®

ako tri doplnkové zdroje, ktoré organizáciám pomáhajú a zároveň umožňujú držať krok s meniacimi sa nariadeniami a zákonmi.

Táto správa, ktorú nájdete priloženú na konci článku, sa zameriava na najnovšie informácie o regulácii ochrany osobných údajov po celom svete, ako aj na pomoc, ktorú naši odborníci vedia klientom poskytnúť pri riešení komplexných problémov v tomto dynamicky sa meniacom digitálnom prostredí.

BDO služby DPO-as-a-Service a Data Protection Managed Services (DPMS) ponúkajú optimálne riešenie pre zabezpečenie globálneho súladu ochrany údajov. V záujme zabezpečenia tohto súladu sú odborníci na ochranu osobných údajov nútení svoje znalosti o povinnostiach organizácie v zmysle dátového zabezpečenia neustále aktualizovať a rozširovať. Akadémia ochrany údajov spoločnosti BDO umožňuje odborníkom získať všetky dôležité informácie a zároveň im pomáha riešiť problémy súvisiace s ochranou osobných údajov ich organizácie. Ako oficiálny školiaci partner Medzinárodnej asociácie odborníkov na ochranu osobných údajov (IAPP) poskytujú školitelia Akadémie BDO odborníkom na ochranu vždy overené a aktualizované vzdelávanie o zásadách ochrany osobných údajov a dodržiavaní predpisov.

Pre viac informácií nazrite na celú publikáciu, ktorú si môžete prezrieť kliknutím na ikonu nižšie.