Veronika

Veronika Cséfalvay

Manager

+421 2 5710 6637

vCard

ŠPECIALIZÁCIA 

Veronika je Payroll Manager v BDO Slovenská republika a je primárne zodpovedná za dennú prevádzku outsourcingových projektov. Má viac ako 7 ročné skúsenosti v rôznych mzdových službách, spracovaní miezd a mzdového poradenstva. Pred nástupom do BDO, pôsobila po dobu troch rokov v spoločnosti PricewaterhouseCoopers v Bratislave, naposledy ako Experienced Payroll specialist. 

Z rôznych početných zákaziek outsourcingu Veronika získala rozsiahle skúsenosti. Medzi jej znalosti, okrem mzdového poradenstva, patrí spracovanie miezd a shadow payrollu, mzdová kalkulácia pre vyslaných zamestnancov, výpočet dane z príjmov fyzických osôb a pod. Má rozsiahle znalosti v mzdových aplikáciách a je tiež zodpovedná za vnútorné kontroly  a dohľad nad interným systémom riadenia.  

ČLENSTVO V KOMORÁCH A PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov - člen 

VZDELANIE 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Slovenská technická univerzita v Bratislave