• Podnikové financie

Podnikové financie

Služby v oblasti podnikových financií zahŕňajú širokú škálu služieb nami poskytovaných služieb orientujúcich sa predovšetkým na podnikové plánovanie, riadenie nákladovosti a výkonnosti, riadenie likvidity a komplexné procesy reštrukturalizácie. Vďaka znalostiam a skúsenostiam z mnohých priemyselných odvetví vieme pomôcť našim klientom zrealizovať všetky typy transakcií a pomôcť im tak efektívne dosiahnuť plánované výsledky.

Naše služby:​

  • Podnikové plánovanie
  • Optimalizácia interných procesov
  • Riadenie likvidity
  • Cost cutting
  • Benchmarking
  • Projektový manažment
  • Turnaround manažment