Táto webová stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie a ako ich odstrániť nájdete v INFORMÁCIÁCH O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 • Slovenské spoločnosti podnikajúce v Číne

Slovenské spoločnosti podnikajúce v Číne

Vieme Vám poradiť v nasledovných oblastiach:

1. Posúdenie zvažovaného vstupu na čínsky trh, vypracovanie podnikateľského plánu, ocenenie a odporúčanie najvhodnejšej štruktúry, a založenie pobočky/dcérskej spoločnosti/spoločného podniku v Číne

 • Výber lokality v Číne
 • Štruktúra spoločnosti/právna forma
 • Optimalizácia štruktúry skupiny
 • Kapitalizácia čínskych dcérskych spoločností
 • Príprava dokumentov potrebných pre čínske úrady

2. Akvizícia čínskych spoločností (transakčné poradenstvo)

 • Ocenenie spoločnosti a obchdoných podielov
 • Optimalizácia štruktúry akvizície
 • Príprava zmlúv v spolupráci s právnymi poradcami

3. Iné poradenské služby

 • Poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva v Číne
 • Transferové oceňovanie
 • Poradenstvo v oblastia vyslaných pracovníkov

 

Výber lokality

Výber vhodnej lokality v Číne závisí prevažne od ekonomických faktorov (logistika, dostupnosť a blízkosť zákazníkov a dodávateľov). Pri výbere konkrétnej lokality v danom regióne je dôležité poznať zmluvné podmienky ako aj podmienky poskytovania stimulov v rôznych oblastíach, nakoľko týmto spôsobom je možné získať získať viacero benefitov, napríklad v oblasti daní..

Optimalizácia štruktúry skupiny / štruktúry akvizície

Pri navrhovaní štruktúry skupiny s rôznymi zahraničnými dcérskymi spoločnosťami je potrebné zohľadniť mnoho kritérií. Jedným z kľúčových cieľov je minimalizovať daňové zaťaženie skupiny.

V tejto oblasti Vám môže BDO poradiť v nasledovnom:

 • Minimalizácia zrážkovej dane
 • Daňová odpočítateľnosť úrokových nákladov a ostatných obstarávacích nákladov
 • Minimalizácia dane z kapitálových výnosov (exitová stratégia)
 • Transferové oceňovanie

Kapitalizácia čínskych dcérskych spoločností

Čínske korporátne právo definuje opatrenia minimálnej kapitalizácie čínskych spoločností.

Súčasný pomer cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu spoločnosti

Požadovaná úroveň kapitálu tretej strany môže byť zabezpečená nezávislou stranou (napr. bankou) alebo prostredníctvom medzipodnikovej pôžičky. V tomto prípade môže byť v budúcnosti obmedzená daňová odpočítateľnosť úrokových nákladov.

Poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva v Číne

Naši kolegovia z  BDO Čína vám pomôžu s každodennými otázkami z oblasti daní a účtovníctva.

Naše služby v Číne spĺňajú medzinárodné štandardy kvality BDO.

Nepretržitá spolupráca s našimi čínskymi kolegami v oblasti auditu a účtovníctva zabezpečí účinný a vhodný postup auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Zastúpenie BDO v Číne

Služby ponúkané BDO v Číne:

 • Audit
 • Dane
 • Primárna emisia akcií a súvisiace poradenské služby
 • Finančné a daňové previerky (tzv. due diligence)
 • Outsourcing

Transferové oceňovanie

V porovnaní s ostatnými krajina, Čína nepatrí medzi krajiny s nízkym daňovým zaťažením po reforme daní, ktorá sa uskutočnila začiatko roka 2008. Z toho dôvodu je teda determinácia možností transferových cien v rámci skupiny spoločností veľmi dôležitá. Okrem toho, čínske daňové úrady požadujú stále väčšie množstvo povinnej dokumentácie. Vieme Vám pomôcť s určovaním transferových cien a vypracovaním potrebnej dokumentácie. Bližšie informácie týkajúce sa našich služieb, ktoré prispôsobíme Vašim potrebám nájdete v nižšie uvedenom dokumente:

China Unlocked SK (900KB)