Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti, funkčnosti našej webovej stránky ako aj na analýzu našej webovej stránky. Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia. Bez Vášho súhlasu sa nebudú do Vášho zariadenia ukladať žiadne cookies súbory, okrem technických, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky. Viac informácií nájdete tu
 • Kybernetické služby

Kybernetické služby

 

 

Budovanie kybernetickej odolnosti Vášho podniku v rámci Cybergate

 

Nazeráme na Vašu stratégiu ku kybernetickej bezpečnosti cez biznis objektív.

 

„Kybernetická odolnosť sa vzťahuje na schopnosť podniku nepretržite viesť obchodnú činnosť a to aj napriek tomu, že je vystavená kybernetickým útokom“ BDO

 • Kybernetická hrozba nie je len ďalšia business hrozba. Cyber ako taký je katalyzátor rýchlejšieho rastu, konkurenčnej výhody a väčšieho profitu.
 • Schopnosť súťažiť na trhu znamená prevádzkovať najlepšie technológie, v akomkoľvek sektore. Preto, riadenie kybernetiky ako rizika prináša podniku nesmiernu hodnotu a môže ho výrazne odlíšiť od konkurencie.

 

 

Naše služby

Zameriavame sa na služby, ktoré Vám poskytnú detailný prehľad o aktuálnom stave kybernetickej infraštruktúry, pripravia strategický plán na mitigáciu potenciálnych rizík a v neposlednom rade zvýšia kybernetickú odolnosť Vášho podniku.

Kybernetická bezpečnosť nie je len o manažovaní rizík, je to predovšetkým strategický prístup, ktorý formuje efektivitu podniku, prináša konkurencieschopnosť produktu a najmä prehlbuje dôveru a vzťahy so zákazníkmi.

 

Naša služba Cybergate bola vytvorená za účelom

 • predvídania možných hrozieb a minimalizovania ich dopadov na Váš business,
 • budovania rýchlejšej a viac koordinovanej reakcie na možné útoky
 • kontinuálnej integrácie kybernetických elementov do každého aspektu Vášho biznisu, tak aby ste sa nie len chránili ale aj profitovali

 

Spoznajte svoje medzery a adoptujte stratégiu, ktorá vás odlíši od konkurencie a dodá vrstvu ochrany nevyhnutnú pre budúce fungovanie Vášho podniku.

 

Tri kroky, ktorými začnete svoju nenávratnú investíciu do budúcnosti v rámci kybernetického zabezpečenia:

S naším technickým tímom zanalyzujeme stav, v ktorom sa Váš podnik aktuálne nachádza. Stav Vašej kybernetickej bezpečnosti je nami braný holisticky a preto Vám zhodnotíme riadenie bezpečnostných sietí a informačných systémov, riadenie prevádzky a prístupov naprieč procesmi, ľuďmi a technológiami.

Cez sériu technického testovania preveríme bezpečnosť systémov ako aj preniknutia a následný dopad na Vaše operácie. Avšak, namiesto toho, aby sme sa pri kvantifikácii kybernetického rizika opierali len o kontrolné checklisty, špecificky analyzujeme Vašu individuálnu toleranciu rizika v kontexte obchodnej stratégie. Práve tu spájame náš technologický know-how so silným zameraním na business a jeho kontinuitu.

Pripravíme pre vás multidisciplinárnu reakciu na kybernetický útok vrátane postupov pre obchodné operácie, firemnú komunikáciu, mediálne záležitosti, vzťahy s verejnosťou, právo, marketing, presadzovanie práva a informačné technológie. Pre vašu firmu bude na mieru vyhotovená príručka obsahujúca rôzne scenáre pre lepšie riadenie firmy v rámci kybernetickej bezpečnosti a zmiernenia dopadov.

 

Kybernetická infraštruktúra sa odvíja od týchto základných bodov

Poskytujeme koordinovaný, operatívny a technický prístup, ktorý Vám zaručí triádu známu pod „CIA“ (confidentiality – dôvernosti, integrity- celistvosti, accesibility – dostupnosti).

 

Detekcia

 1. Hodnotenie kybernetického rizika
 2. Hodnotenie zraniteľnosti
 3. Technická zraniteľnosť
 4. Detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov
 5. Monitoring, testovanie bezpečnosti
 6. Kontrola možných bezpečnostných chýb v kóde
 7. Kontrola konfigurácie zariadení voči štandardom

 

Reakcia

 1. Identifikácia momentálneho stavu podniku
 2. Zhodnotenie individuálnej tolerancie na riziká
 3. Plán na zmiernenie rizík
 4. Predpovedanie budúcich hrozieb
 5. Návrh riešenia pre detekciu
 6. Evidencia a podávanie správ
 7. Strategický, prispôsobený plán ako manažovať kybernetiku vo Vašom businesse

 

Zabezpečenie

 1. Súlad s regulačnými normami (ISO/SOC2), príprava na certifikačný audit
 2. Zero trust implementácia
 3. Vzdelávanie, tréning a konzultácie

 

 

Naším cieľom je podporiť vaše portfólio schopností a urýchliť vašu zrelosť, či už sú vašimi prioritami preventívne zabezpečenie alebo proaktívna reakcia na incidenty a ich predvídanie.