This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie

Zdaňovanie právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie

V dôsledku globalizácie trhu sú v súčasnosti cezhraničné transakcie omnoho bežnejšie než v minulosti. Naša rozsiahla medzinárodná sieť daňových odborníkov bude preto s vami rada spolupracovať na príprave daňových riešení šitých na mieru vašim špecifickým potrebám.

Naše členstvo v medzinárodnej sieti BDO vám zaručí prístup k špičkovým daňovým poradcom všade tam, kde podnikáte. Špecializovaní odborníci na dane v rámci celej siete BDO s potrebnými znalosťami a skúsenosťami, sú pripravení vám pomôcť pri riešení akýchkoľvek cezhraničných transakcií. 

Naše služby:​

Daňové poradenstvo a plánovanie

Nakoľko si podnikanie našich klientov vyžaduje odborné poradenstvo v oblasti správy ich daňových povinností, náš tím vám poskytne riešenia šité na mieru.

Zdaňovanie medzinárodných transakcií

Prostredníctvom celosvetovej siete BDO pomáhame našim klientom dosiahnuť celosvetové ciele a implementovať globálne integrované daňové riešenia.

Transferové oceňovanie

Naši daňoví odborníci vedia identifikovať a následne vyriešiť akékoľvek daňové úskalia. Naším cieľom je pomáhať našim klientom zavádzať zásady transferového oceňovania efektívne a upraviť ich vzhľadom na neustále sa meniace okolnosti.

Nepriame dane

Všetky obchodné transakcie majú dopad na nepriame dane. Naši odborníci pomáhajú našim klientom zorientovať sa v tejto zložitej a rozsiahlej oblasti.

Transakčné poradenstvo

Akvizície a fúzie, ako aj reštrukturalizácie spoločností môžu viesť k významným príležitostiam, ako aj k nezanedbateľným daňovým povinnostiam. Spoločnosti a jednotlivci tak čelia mnohým zložitým daňovým otázkam, pričom je pre nich nesmierne dôležité mať za sebou skúsený tím odborníkov, ktorí im pomôžu zvážiť jednotlivé alternatívy a zaviesť tak samotnú stratégiu.

Náš tím skúsených daňových odborníkov poskytuje komplexné služby klientom rozličnej veľkosti - od predinvestičných daňových previerok (tzv. due diligence), štruktúrovania fúzií a akvizícií, po post-akvizičné služby. Vďaka znalostiam a poznatkom z mnohých priemyselných odvetví a jednej z najväčších celosvetových poradenských sietí sú naši odborníci schopní vyhovieť akýmkoľvek potrebám našich klientov.  

Naše služby v oblasti transakčného poradenstva:

  • Štruktúrovanie fúzií a akvizícií
  • Daňové modelovanie a analýzy daňových výhod
  • Predinvestičné daňové previerky (tzv. due diligence)
  • Podpora pri vyjednávaní podmienok transakcie
  • Štruktúrovanie transakcií pre dosiahnutie finančnej a daňovo efektívnej štruktúry
  • Reorganizácia spoločností