• Ďalšie uisťovacie služby

Ďalšie uisťovacie služby

V čoraz viac konkurenčnom podnikateľskom prostredí je poradenstvo dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Náš skúsený tím odborníkov z oblasti auditu vie okrem audítorských služieb poskytnúť našim klientom aj iné uisťovacie služby. Dlhoročné skúsenosti špecialistov spoločnosti BDO z rozličných odvetví nám umožňujú  zamerať sa na špecifické potreby podnikania našich klientov. A hoci sú nami poskytované služby navrhnuté tak, aby spĺňali jedinečné potreby a očakávania našich klientov, pre všetky z nich je charakteristická vysoká odbornosť, individuálny prístup a kvalita na vysokej úrovni.

Naše služby:

  • Špeciálne uisťovacie služby
  • Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií (ISRS 4400)
  • Forenzný audit
  • Správa a riadenie spoločnosti
  • Riadenie rizík
  • Previerka účtovných systémov a interných kontrolných postupov
  • Podpora pri výkone interného auditu
  • Transformácia účtovných výkazov (IFRS, US GAAP, German GAAP)
  • Vypracovanie účtovného stanoviska
  • Školenie zamerané na účtovníctvo a interný audit