This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Audit

Audit

Bez ohľadu na to, či vaša spoločnosť práve začína pôsobiť alebo už pôsobí na medzinárodnej úrovni, poskytujeme našim klientom vysoko kvalitné audítorské služby tak, aby vyhovovali ich špecifickým potrebám.

Kľúčom k poskytovaniu vysoko kvalitných audítorských služieb je zainteresovanosť partnera v celom procese. Všetky audity sú vykonávané pod vedením partnera, čo zaručuje tú  najvyššiu kvalitu služieb.

Naši odborníci z oblasti auditu používajú na celom svete rovnakú audítorskú platformu, špeciálny softvér, ako aj svoje odborné znalosti a rozsiahle skúsenosti, aby sa vysporiadali so všetkými spornými oblasťami finančného vykazovania alebo účtovníctva, ktorým čelia naši klienti.

Naše služby:

  • Audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok v súlade s platnou slovenskou legislatívou alebo Medzinárodnými audítorskými štandardmi
  • Audit alebo previerka balíkov informácií pripravených pre účely konsolidácie
  • Audit ročných a záverečných hodnotiacich správ pripravených prijímateľmi štátnej pomoci
  • Overovanie súladu výročnej správy spoločnosti s auditovanou účtovnou závierkou