This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Dušan

Dušan Snopko

Director

+421 2 5710 6636

vCard

ŠPECIALIZÁCIA

Dušan prišiel do BDO v roku 2019 na pozíciu Riaditeľ mzdového oddelenia, so zameraním sa hlavne na rozvoj portfólia klientov. Keďže práca oddelenia je úzko spojená s IT technológiami, Dušan môže klientom efektívne radiť pri zefektívňovaní ich interných procesov na mzdovom a personálnom oddelení. S implementáciou rôznych automatizovaných riešení týkajúcich sa zberu osobných údajov, dochádzkových podkladov a rôznych ďalších mzdových vstupov môže priniesť efektívnejší spôsob fungovania celých personálnych oddelení. Dušan si spravidla si vytvára silné osobné vzťahy so všetkými zamestnancami na strane klienta, čo mu umožňuje hladko implementovať požadované zmeny do interných procesov alebo zmeny softvéru na strane klienta.

Dušan začal svoju profesionálnu kariéru v TMF a neskôr pokračoval v Mazars na pozícii Payroll Manager. V BDO vedie mzdový tím pozostávajúci z 10 ľudí, ktorý môže byť nápomocný najmä v oblasti ľudských zdrojov a pracovného práva. Veľkou výhodou Dušana je znalosť najnovších technológií IT, preto môže poskytnúť aj veľkým spoločnostiam odbornú pomoc v oblasti transformácie softvéru alebo pridávania nových nástrojov a funkcií IT do procesov HR.

VZDELANIE

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety