Zuzana

Zuzana Povecová

Manager

+421 2 5710 6641

vCard

ŠPECIALIZÁCIA

Zuzana je manager v BDO Slovenská republika. V roku 2010 sa stala stálym členom tímu na divízii poradenstva pracujúceho na projektoch zameraných na poradenstvo v oblasti podnikových financií, účtovníctva a hĺbkových predinvestičných previerok.

Počas svojho viac ako šesťročného pôsobenia získala skúsenosti hlavne na projektoch v spoločnostiach pôsobiacich v sektore výroby, obchodu, elektroenergetiky a služieb. Medzi kľúčové projekty, na ktorých spolupracovala, patria projekty v oblasti hĺbkových predinvestičných previerok (due diligence), projekty v oblasti vyhodnocovania ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr na Slovensku a zostavovania rebríčka TOP KRAS ako aj iné projekty outsourcingu rôznych funkcií finančného oddelenia. Od roku 2014 je držiteľkou titulu Diploma in IFRS udeleného britskou profesijnou organizáciou ACCA.

ČLENSTVO V KOMORÁCH A PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Association of Chartered Certified Accountants - člen

VZDELANIE

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave