• Publikácie

Publikácie

Správa o transparentnosti

Správa spoločnosti BDO Audit spol. s r.o. o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu za účtovné obdobie končiace sa 30. septembra 2015

(PDF)

Brožúra 


 

Film